Jäsenkriteerit

STK:n sääntöjen 4 §:n mukaan liiton hallitus voi hyväksyä Liiton jäseneksi säännöissä mainituin ehdoin vakavaraisen, oikeuskelpoisen, yksityisoikeudellisen yhteisön, jonka toiminta on vakiintunut ja joka merkittävänä toimialanaan laajassa mitassa.

a) harjoittaa tukkukauppaa varastosta sähköteknisillä tuotteilla, jotka se hankkii pääsääntöisesti suoraan useilta koti- tai ulkomaisilta valmistajilta ja joita se myy alan yrityksille tai

b) valmistaa tai tuo maahan sähköteknisiä tuotteita ja käyttää niiden jakelutienä merkittävässä määrin sähköteknistä tukkukauppaa

c) ja jonka päätoimialana on tukkukauppa tai valmistus/maahantuonti.

Liiton kunniajäseneksi voidaan kutsua liiton hyväksi ansiokkaasti toiminut henkilö liittokokouksen yksimielisellä päätöksellä.

Tulkintaohjeet:

Yrityksen toiminta katsotaan vakiintuneeksi aikaisintaan, kun yritys on toiminut kaksi tilikautta.
- Poikkeuksena merkittävästä koti- tai ulkomaisesta yrityksestä yhtiöitetty vakiintunut liiketoiminta.

Yrityksen katsotaan toimivan laajassa mitassa, kun sen vuotuinen sähköteknisten tuotteiden liikevaihto on vähintään 2 milj. euroa.
- Poikkeuksena vain yritys, joka käyttää jakelutienään vain sähköteknisiä tukkukauppoja.

Sähkötekninen tuote -käsite sisältää myös teletuotteet ja -tarvikkeet.