SSTL 75 vuotta – sähkötukkualan historia vuosilukuina

1877 Suomen ensimmäinen sähkövalokokeilu Helsingissä.

1878 Daniel Johannes Wadén perustaa ensimmäisen sähköliikkeen Helsingissä.

1882 Finlaysonin Tampereen tehtaaseen ensimmäinen pysyvä sähkövalaistuslaitos.

1884 Helsingin ensimmäinen sähkölaitos.

1887 Paul Wahl aloittaa sähkökoneiden valmistuksen Varkaudessa / Fritz Wilén aloittaa yhdysvaltalaisen
Thomson-Houston yhtiön edustajana Suomessa.

1889 Gottfrid Strömberg aloittaa sähkökoneiden valmistuksen.

1893 Insinööri G. Zitting aloittaa ruotsalaisen ASEA Ab:n edustajana.

1897 Hjalmar Idman perustaa Poriin liikkeen, josta kehittyy Idman Oy.

1898 Siemens & Halske AG perustaa toimiston Helsinkiin / Suomen ensimmäinen vesivoimalaitos valmistuu Uuksunjokeen.

1899 Suomessa asennettiin ennätykselliset 26 sähkölaitosta.

1900 Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft (AEG) perustaa toimiston Suomeen.

1908 Sähkötekniikan järjestelmällinen opetus alkaa Teknillisessä korkeakoulussa.

1910 Suomessa toimii yli 200 pientä sähkölaitosta.

1912 Ensimmäiset maakunnalliset sähkölaitokset perustetaan / Suomen Punomotehdas Osakeyhtiö perustetaan.

1913 Yleinen Sähkö Osakeyhtiö Suomessa perustetaan (ASEA).

1916 Keskusosuusliike Hankkijan sähköosasto perustetaan.

1917 Suomen Kaapelitehdas Oy perustetaan Suomen Punomotehtaan tilalle.

1918 Perustetaan Sähköliikkeiden keskuskonttori, Pohjoismainen Sähkö Osakeyhtiö, Oy Hedengren Ab, Oy Sähkövaruste – Elektro Armatur Ab / Osakeyhtiö L. M. Ericsson Suomessa aloittaa toimintansa.

1919 Sähkö ja Telefooniliike Urho Tuominen perustetaan Porissa.

1921 Suomen Sähkölampputehdas Oy ja Helvar Oy perustetaan / Suomen pisin korkeajännitejohto, 60 kilometriä pitkä Äetsä-Pori voimalinja valmistuu.

1925 Suomen Sähkötukkuliikkeiden Luottotietotoimisto perustetaan.

1926 Suomen Sähköinsinööriliitto ja Suomen Sähkölaitosyhdistys ry perustetaan.

1928 Suomen Sähkötarvike Oy perustettaan Viipurissa / Imatran voimalaitos valmistuu.

1929 Sähkötarkastuslaitos perustetaan / Imatran voimalaitos otetaan käyttöön, samoin Imatra- Turku voimalinja.

1931 Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto perustetaan / Ensimmäinen sopimus Turun Porsliinitehtaan kanssa.

1933 Ensimmäinen kaapelisopimus Suomen Kaapelitehtaan kanssa / Sähköliikkeiden Liitto perustetaan.

1936 Yleisen Sähkön nimeksi Oy Asea Ab.

1938 SSTL:n sisärengas syntyy / Suomen Sähkö Oy Gottfrid Strömbergin uudeksi nimeksi tulee Oy Strömberg Ab.

1939 Ensimmäiset SSTL:n vahvistamat hankintamääräykset sisältävät lomakkeet otetaan käyttöön.

1941 SSTL:n tekemä ja kansanhuoltoministeriön vahvistama sähkötarvikkeiden ensimmäinen yhtenäinen hinnasto valmistuu / Konerauta Oy (nykyinen Katko Oy) perustetaan.

1943 Uusi sähkötarvikehinnasto käyttöön / Sähköinsinöörienliitto asetti standardisoimiskomitean ohjaamaan ja valvomaan sähköteknillisellä alalla suoritettavaa standardisoimistyötä.

1944 Saksalaisessa omistuksessa olleet yhtiöt Neuvostoliiton omistukseen.

1945 Sähköliikkeiden Oy ja Selcast Oy perustetaan.

1946 Airam Oy alkaa myymään lamppuja suoraan käyttäjille / perustetaan A. Ahlströmin Oy:n Strömforsin asennustarviketehdas.

1948 SSTL julkaisee uudet yleiset hankintasopimusehdot / SSTL:n sisärengas solmii sopimukset Sähkövarusteen ja A. Ahlströmin kanssa sähköasennustarvikkeista.

1949 Sähkötarvikkeet vapautetaan sodanaikaisesta säännöstelystä.

1950 Valtioneuvosto päätti eräiden hintojen ja maksujen säännöstelemisestä / Sähköliikkeiden Oy aloittaa AEG:n edustajana.

1951 SSTL:n johtokunta hyväksyy hintajaoston ehdotuksen uuteen hinnastoon merkittävien tarvikkeiden numeroimisesta yhdenmukaisesti.

1952 Uusi hinnasto ilmestyy, mukana kuvat ja tarvikkeiden yhdenmukainen numerointi.

1953 Sähkötarvikkeiden hintasäännöstelyn purkaminen alkaa.

1954 Viisi SSTL:n jäsentä (Suomen Maanviljelijäin Kauppa, Suomen Sähkötarvike Oy, Oy Hedengren Ab, Oy Fresta Ab ja Oy EMS Ab) vaatii liiton sisärenkaan etujen lakkauttamista.

1955 SSTL:n sisärenkaan edut poistuvat uusien ostosopimusten myötä / Neuvostoliiton omistuksessa olleet yhtiöt saksalaiseen tai suomalaiseen omistukseen.

1956 Pariisissa perustetaan Euroopan Sähkötukkuliikkeiden Unioni (EUEW) / SSTL:n uudet maksuehdot käyttöön, viivästyskorko 9 %.

1957 Devalvaatio, jonka jälkeen ulkomaisten sähkötarvikkeiden hinnat vapautetaan säännöstelystä.

1958 SSTL määrää sakkorangaistuksia sopimusrikkomuksista / SSTL rekisteröityy julkiseksi kartelliksi ja antaa kartellivirastolle selvityksen voimassa olevista osto- ja myyntisopimuksista / Insinööritoimisto Ensio Miettinen perustetaan.

1959 SSTL perustaa tukkuliikejaoston / Elexi Oy perustetaan / Tanskalainen Oy Danfoss Ab aloittaa toimintansa Suomessa.

1960 Asennustarviketehtaat siirtyivät nettohinnoitteluun ja –laskutukseen, bruttohinnan määrääminen tukkuliikkeille / Pohjolan Kaapeli Oy perustetaan Ouluun.

1961 Kaapeliteollisuus Oy aloittaa toimintansa Oulussa / SSTL järjestää ensimmäisen kerran EUEW:n vuosikokouksen Suomessa / Reka Kaapeli Oy perustetaan.

1963 Eräät SSTL:n jäsenet alkavat maksua vastaan viedä tavaraa asiakkaille.

1964 Suomen Maanviljelijäin Kauppa lopettaa sähkötukkutoiminnot.

1965 Idman lopettaa sähkötukkutoiminnot.

1966 Sähkö Tukku, Strömberg, L. M. Ericsson lopettavat sähkötukkutoiminnot / Asean asennustarvikeosasto yhtiöitetään Asea Skandia Oy:ksi / Itsu Oy tekee konkurssin / Nokia Oy:n, Suomen Kumitehtaan ja Suomen Kaapelitehtaan fuusio / SSTL liittyy SESKO:on ja perustaa teknillisen toimikunnan.

1967 Tukkuliike Kauko Iskanius aloittaa toimintansa / Valmetin kWh-mittarit boikottiin,
joka päättyy vuonna 1972.

1968 Tukkuliikkeiden väliset myyntialennussopimukset menettävät merkityksensä, kaapelialennustoimikunta lakkautetaan / SSTL:n hallitus asettaa toimikunnan tutkimaan yhteisen atk-numerojärjestelmän tarvetta.

1970 SSTL järjestää EUEW:n vuosikokouksen / SSTL aloittaa sähkötarvikkeiden numeroimisen atk-käyttöä varten.

1972 Uusi sähkönumerojärjestelmä otetaan käyttöön / LVI-alan yritykset tulevat sähkötukkualalle / Hankkija erottaa sähkötarvikemyynnin ja asennustoiminnan omiksi linjoikseen. 1975: SSTL:n uudet toimitusehdot voimaan.

1976 Loviisan ydinvoimalaitos valmistuu / SSTL perustaa Oy Sähkötukkuliitto Ab:n julkaisemaan hinnastoa / SSTL:lle oma huoneisto toimistoksi Minervankadulta.

1977 Elektro-Dynamo, Fresta ja Sähkökonttori siirtävät sähkötukkutoimintansa perustamalleen Oy Selsta Ab:lle / Pohjoismainen Sähkö myy valaisinvalmistuksen ja tukkukaupan Sähköliikkeiden Oy:lle ja kojevalmistuksen Strömbergille / Sähkölähteenmäki myy varastonsa Asea Skandialle.

1978 Starckjohann lopettaa sähkötukkutoiminnot / SSTL aloittaa tuoteryhmäkohtaisen ja markkamääräisen myyntitilaston.

1979 Selsta fuusioidaan Asea Skandiaan / Sähkötalo Harju Oy aloittaa toimintansa / Olkiluodon ydinvoimalaitos valmistuu / sähkönumerosto päätetään siirtää atk:lle.

1980 Perustajajäsen Oy L. M. Ericsson Ab eroaa SSTL:sta.

1981 SSTL täyttää 50 vuotta / Oy Nokia Ab ostaa Idman Oy:n osake-enemmistön / Elexi Oy ostaa Piipposen Sarjatuotannon.

1982 Oy Huber Ab aloittaa sähkötukkutoiminnan ja ostaa Oy EMS Ab:n / Onninen ostaa Elektro-Sähkö Oy:n / SSTL:n toimitusjohtaja Gustav Thulé kutsutaan Euroopan Sähkötukkuliikkeiden Unionin sihteeriksi.

1983 Oy Strömberg Ab ja Kymi-Kymmene Oy fuusioituvat Kymi- Strömberg Oy:ksi / Oy Ensio Miettinen Ab ottaa käyttöön nimen Ensto Oy.

1984 SSTL perustaa laajennetun hintarekisterin eli ATK Mustan kirjan / SSTL tekee ensimmäisen tutkimuksen jäsenten keskuudessa liiton tehtävien tärkeydestä.

1985 Musta kirja -nimi virallistetaan.

1986 SSTL ja SSUL sopivat yhteisistä sähkötarvikekaupan toimitusehdoista / SSTL järjestää EUEW:n vuosikokouksen / Nokia ostaa SLOYhtymän osake-enemmistön / Onninen ostaa Insinööritoimisto Sähkötyön / Are Oy: n tukkutoiminnot fuusioidaan Asea-Skandiaan / Asea Ab ostaa Kymi-Strömberg Oy: n sähköteollisen osan / Ensto ostaa Eltekno Oy:n ja avaa valaisintehtaan Irlannissa.

1987 Sähköliikkeiden Oy SSTL:n jäseneksi / Nokia ostaa Tuottajain Kone Oy:n / Asea Ab ja Brown, Boveri & Cie yhdistyvät, syntyy ABB.

1988 Sähkötukkuliikkeiden erityistoimitusehdot voimaan / ABB aloittaa toimintansa / Hankkija yhtiöittää sähkötukkutoiminnot Suomen Sähkötukku Oy:ksi / Asea-Skandia ostaa Sähköleo Oy:n / SLO ostaa Suomen Sähkötuonti Oy:n.

1989 Sähkönumero muutetaan maksulliseksi / Kilpailuvirasto lähettää SSTL:lle kirjeen horisontaalisten kilpailunrajoitussopimusten purkamisesta.

1990 Kilpailuvirasto esittää, että Musta kirja on lopetettava hintakartellina / SLO ostaa Suomen Sähkötukun / Mekajohtotiet Oy yhtiöitetään.

1991 Mustaan kirjaan valmistajien ja maahantuojien ohjehinnat / Suomen Sähkötukku fuusioidaan SLO:hon / SSTL:n OVT-työvaliokunta laatii sähkö- ja LVI-aloille OVT-tietosanomien soveltamisohjeen / Fibox Oy perustetaan.

1992 Mustasta kirjasta tuotekuvasto / sähkötukkuliikkeet siirtyivät yksilölliseen hinnoitteluun ja omiin toimitusehtoihinsa / L.M. Ericsson ostaa Viikinkikaapeli Oy:n / Huber lopettaa sähkötarvikkeiden tukkukaupan / SLO perustaa oman myyntikonttorin Tallinnaan, samoin Onninen, Ahlström ja Ensto.

1993 Musta kirja ilmestyy kuvallisena tuoteluettelona ilman hintoja / Nokia myy SLO:n ja Tuottajain Koneen hollantilaiselle Otralle / vuoden lopussa poistuvat alaa suojanneet kotimaiset standardit / SSTL eroaa SESKO:sta / Ahlström Sähkötarvikkeet Oy yhtiöitetään ja se ostaa norjalaisen sähkötarvikevalmistajan Elektrokontakt A/S:n (Elko) ja loput Oy Esmi Ab:sta.

1994 Mustan kirjan lähialueversio ilmestyy englanniksi ja venäjäksi / SSTL suosittaa, 39- koodin rinnalle EAN-koodia / Philips ostaa Idmanin valaisintehtaan AEG:lta.

1995 SSTL aloittaa sähkötarvikemyyntitilaston teon Baltiassa ja Venäjällä sekä teettää tutkimuksen Suur-Pietarin sähkötarvike-markkinoista / A. Ahlström ja tanskalainen NKT Holding muodostavat Lexel-konsernin.

1996 Nokia myy kaapeliteollisuuden Hollantiin / Sähkötukkuala aloittaa siirtymisen kansainväliseen EAN-koodipohjaiseen järjestelmään.

1997 Hollantilainen Hagemeyer ostaa ABB Asea Skandian, joka muuttaa nimensä Elektroskandiaksi / Tuottajain Kone fuusioidaan SLO:hon / Nokia Kaapelista tulee NK Cables / SSTL julkaisee Mustan kirjan latvian ja liettuankieliset versiot / SSTL muuttaa Lauttasaareen.

1998 SSTL avaa internet-sivut ja sähkönumerorekisteri nettiin / viimeinen vieraskielinen Musta kirja valmistuu / SSTL:n ensimmäinen valaisintilasto kerätään.

1999 Hedengren yhtiöittää sähkötoimialansa Oy HedTec Ab:ksi / SSTL-Palvelu Oy tuottaa yhdessä STUL:n kanssa 16 sivua kuluttajamarkkinointiaineistoa ”Rakenna ja remontoi” –kirjaan / SSTL järjestää EUEW:n vuosikokouksen / Ahlström Sähkötarvikkeet Oy:n nimi muuttui Lexel Electric Oy:ksi / ranskalainen Schneider Electric ostaa Lexelin.

2000 Nordisk Solar ostaa Viikinkikaapelin, joka muuttuu Solar Suomi Oy:ksi / Onninen ostaa ruotsalaisen Elef Ab:n.

2001 Oy Melart Ab järjestää Melart-Datan Oy Nylund Group Ab:ksi.

2002 Urho Tuominen myy sähkötukkutoiminnot eli UTU Elnetin SLO:lle / Musta kirja 2002:een liitetään ensimmäistä kertaa CD-versio / tuotetietojen siirtoformaatti otetaan käyttöön / Elektroskandia kasvaa vauhdilla Baltiassa ja Venäjällä / Onninen ostaa norjalaisen Eilag Teknikkin.

2003 Ensto aloittaa sähkölämmittimien valmistuksen Kiinassa / NK Cables muuttaa nimensä Draka NK Cablesiksi / WEEE-direktiivi (sähköromu) tulee voimaan / Lexel sulautuu Schneider Electriciin.

2005 Markku Nihti EUEW:n puheenjohtajaksi / Sähköromun kierrätyslaki voimaan.

2006 Viimeisin Musta kirja ilmestyi / SSTL täyttää 75-vuotta.