Rekisteriseloste

Henkilötietolaki 523/1999 10 §

1 Rekisterinpitäjä
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (0202296-7) / STK-Tietopalvelut Oy (0858808-0), jäljempänä STK
Särkiniementie 3
00210 Helsinki
p. 09 6963721
etunimi.sukunimi(at)stkliitto.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa                                    
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry
Tarja Hailikari

3 Rekisterin nimi
STK:n ja Sähkönumerot.fi-palvelun asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
STK:n asiakasrekisteriin talletetaan tietoja STK:n olemassaolevien tai potentiaalisten jäsen-, asiakas- ja yhteistyöyhteisöjen yhteyshenkilöistä. Henkilötietoja käytetään jäsen-, asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoidossa, yleisessä sähköalaan liittyvässä viestinnästä sekä Sähkönumerot.fi-palvelua koskevien käyttöoikeuksien hallinnassa.

5 Rekisterin tietosisältö
STK:n yritystietojärjestelmään merkitään yleiset tunniste- ja perustiedot

Yrityksestä tai organisaatiosta:
- yrityksen tai organisaation nimi
- yritys- ja yhteisötunnus, eli Y-tunnus
- katuosoite, postiosoite, laskutusosoite ja postitoimipaikka

Yrityksessä tai organisaatiossa työskentelevästä henkilöstä
- etunimi ja sukunimi, titteli tai työtehtävä, puhelinnumero ja työnantajaan liittyvä sähköpostiosoite sekä työpaikan osoite, jos eroaa yrityksen yleisestä osoitteesta
- tieto, missä työryhmissä ja viestinnän jakeluissa henkilö on mukana.
- mahdollisia lisätietoja kuten esimerkiksi nimitysuutisessa kerrottuja lisätietoja tai tieto siitä, kuka on seuraaja tai mihin yritykseen on siirtynyt.
- arkistointitieto ja arkistointipäivä

Kaikki STK:n keräämät tiedot liittyvät rekisteröidyn työtehtäviin. STK ei kerää rekisteröidyistä minkäänlaisia yksityiselämään liittyviä tietoja.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
STK:n asiakasrekisterin tiedot kerätään STK:n oman toiminnan yhteydessä tai saadaan suoraan asiakkaalta tai yhteistyökumppanilta.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset
STK:n asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
STK:n asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot tallennetaan automaattisesti suojattuun tietokantaan. Käyttöoikeus tietokantaan on ainoastaan järjestelmän ylläpitäjällä.

10 Henkilötietojen korjaaminen
STK päivittää asiakasrekisteriä oman toiminnan kautta sekä asiakkaan tai yhteistyökumppanin antamilla tiedoilla. 
STK:n asiakkaalla ja yhteistyökumppanilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan STK:ssa yllämainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.

Tarkastuspyyntö STK:lle lähetetään allekirjoitetulla sähköpostilla tai allekirjoitetulla kirjeellä. Tiedot voi tarkistaa myös käymällä STK:n konttorissa, jolloin kävijän on todistettava henkilöllisyytensä.

Tämä rekisteriseloste on nähtävissä STK:n verkkosivuilla stkliitto.fi/stk/rekisteriseloste.