Tarja Hailikari blogikirjoitus:

TarjaHailikari l200Tuotetieto on strategista tietoa - tuotetietologistiikan mahdollisuudet ja uhat

Tuotetiedot kerralla kaikille asiakkaille

Tuotetietojen tarve, moninaisuus ja merkitys kasvavat vauhdilla koko rakentamisen toimitusketjussa. Verkkokaupan lisääntyminen ja rakentamisessa mallintamisen yleistyminen ja jopa virtuaalitodellisuuden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät laadukasta tuotetietoa.   

Hallituksen kärkihankeen KIRA-digin tarkoituksena on edistää kiinteistö- ja rakentamisalan  toimintojen digitalisointia. Tuotetietojen hallinnassa tämä tarkoittaa sitä, että valmistajan tuotteilleen täydentämät tuotetiedot tulisi saadaan koko KIRA-arvoketjun käyttöön helposti, vaivattomasti ja nopeasti standardoidussa muodossa.

STK:n vetämässä ”Sähkö- ja LVI-alan tuotetietokantojen yhteensovittaminen suunnittelijoiden ja rakennuttajien tarpeisiin” -KIRAdigi-hankkeen visiona on se, että jatkossa valmistaja täyttää tuotteidensa tiedot vain Sähkönumerot.fi- tai LVI-Info-palveluun, jonka jälkeen tiedot automaattisesti digitaalisessa muodossa välittyvät parissa päivässä Suomessa kaikkien hänen asiakkaidensa ja asiakkaiden asiakkaidensa – tukkujen, urakoitsijoiden, suunnittelijoiden, rakennusliikkeiden, kiinteistönomistajien, huoltomiesten, tarkastajien ym. – ohjelmistoihin ja työkaluihin siinä laajuudessa ja sellaisessa muodossa, että ne mahdollisimman tehokkaasti palvelevat tietojen käyttäjiä.

Yksinkertainen on kaunista – tunnistetaan mikä on oleellista  

Tuotetietoja on valtavasti. Tuotteen perustietoja ovat mm. sähkönumero, toimittajan tuotekoodi, GTIN-koodi, tuotemerkki, tuotesarja, yleisnimi, tekninen nimi, pitkä tuotenimi jne. Perustietojen lisäksi esim. tukkujen verkkokaupoissa tarvitaan ETIM-standardin mukaiset tekniset ominaisuudet, joita esimerkiksi valaisimilla on jopa 90 erilaista. Tukut, urakoitsijat ja suunnittelijat tarvitsevat myös erilaisia ja kokoisia tuotekuvia, mittapiirroksia, valonjakokäyriä, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita, videoita, hinta- ja pakkaustietoja.  Näiden erityyppisten tietojen ja tiedostojen määrä on jo nyt niin valtava, että esim. suunnitteluohjelmistoihin kaikkea tätä tietoa ei todellakaan ole järkevää siirtää, sillä oleelliset asiat hukkuvat liikaan tietoon.

Niinpä edellä mainitussa KIRA-digi-hankkeessa tavoitteena on tunnistaa suunnittelijoiden ja rakennuttajien tuotetietotarpeista oleellisimmat avaintiedot, jotta suunnittelutyökaluihin voidaan luoda toimintoja yksinkertaistamaan, helpottamaan ja nopeuttamaan heidän työtään sekä luoda edellytykset sille, että tarvittavat tuotetiedot voidaan tulevaisuudessa siirtää suoraan olemassa olevista tuotetietopalveluista suunnitteluohjelmistoihin, -dokumentteihin ja tuotemalleihin.

Uusia toimintatapoja suunnitteluun

Samalla luodaan uusia mahdollisuuksia kehittää suunnittelutapoja. Esimerkiksi ”tai vastaava” -määrittelyn sijasta tuote tulisi suunnittelussa voida jatkossa määritellään ETIM-standardin mukaisilla teknisillä ominaisuuksilla.

Käännetään yhteistyöllä tuotetietologistiikan uhat mahdollisuuksiksi

Vaikka voimme ylpeinä todeta, että Sähkönumerot.fi-konsepti jo nyt palvelee hyvin tuotetietojen välittämistä valmistajilta tukkuihin ja Sähkönumerot.fi-palvelusta kuka tahansa tuotetiedon tarvitsija löytää helposti vastaukset moniin tuotteita koskeviin tietoihin, kehitettävää varsinkin tuotetietojen välityksessä KIRA-alan loppuasiakkaiden järjestelmiin on vielä paljon ja yhteistyötä alan järjestöjen kesken tarvitaan.

Rakennusliikkeen näkökulmasta sähkötekniset tuotteet ovat vain osa rakentamisen tuotteistoa. Rakentamisen alan järjestöjen tuotetietopalvelut - LVI-Info.fi, rttuotetieto.fi ja Sähkönumerot.fi – ovatkin vastikään allekirjoittaneet sopimuksen, jossa on sovittu yhteisestä tavoitteesta kehittää toimintamalli ja kanava, jonka kautta rakennuttajat, rakentajat,  kiinteistöyhtiöt, arkkitehdit, suunnittelijat, urakoitsijat, huoltomiehet ja tarkastajat voivat halutessaan saada sähkö-, LVI- ja rakennustuotteiden tuotetiedot käyttämiinsä ohjelmistoihinsa standardoidussa muodossa. (Katso tiedote)

Koko KIRA-sektorin edunmukaista on, että alan tuotetietologistiikka pysyy alan itsensä hallinnoimien, yleishyödyllisten yhteisöjen käsissä eikä mikään kansainvälinen kaupallinen toimija saa portinvartijana määräävää asemaa, kuten pari varoittavaa kansainvälistä esimerkkiä osoittaa. Iso-Britanniassa sähkönumeroita vastaavia tuotekoodeja ja niiden ympärille kerättävää hinta- ja tuotetietoa hallitsee yksityinen amerikkalainen yritys. Norjassa puolestaan jotkut rakennuttajat ovat ulkoistanut tuotetietojensa hallinnan yksityiselle yritykselle, joka on sen jälkeen alkanut vaatia kovia korvauksia kaupalta ja valmistajilta, jotta heidän tuotteensa pääsevät rakennusliikkeiden järjestelmiin.

Digitalisoituvassa maailmassa tieto on valtaa ja tuotetiedot ovat toimialan strategisia tietoja.    

Tarja Hailikari
toimitusjohtaja
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / Sähkönumerot.fi