MariaPenttila EnstoMaria Tiaisen  blogikirjoitus:

Sähkölämmitys on edelleen kilpailukykyinen lämmitysmuoto omakotitaloissa

Ympäristöministeriö julkaisi vuodenvaihteessa uudistetut asetukset uusien rakennusten energiatehokkuudesta (1010/2017) sekä energialaskennassa käytettävistä energiakertoimista (788/2017). Asetusten tarkoituksena on muuttaa uudet rakennukset vastaamaan EU:n vaatimusta lähes nollaenergiataloista. Suurimpina uudistuksina olivat muutokset energiakertoimien lukuarvoissa sekä E-luvun raja-arvoissa.

Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet merkittävästi viimevuosien aikana, joten sähkön energiakertoimen alentaminen 1,7:stä 1,2:een on hyvin perusteltua. Uusi energiakerroin vastaa paremmin sähköenergian päästöttömyyskehitystä ja parantaa näin ollen sähkön kilpailukykyä. Samalla alennettiin myös kaukolämmityksen energiakerrointa 0,5:een, kun taas fossiilisten (1) sekä uusiutuvien (0,5) polttoaineiden energiakertoimet pysyivät ennallaan.

Uusi asetus toi mukanaan uudet energiatehokkuusvaatimukset, mutta sähkölämmitteinen omakotitalo on edelleen täysin mahdollinen ja siten myös kilpailukykyinen ratkaisu. Sähkölämmitteisen talon rakentaminen onnistuu, kunhan käytetään fiksuja taloteknisiä ratkaisuja, kuten energiatehokasta ilmanvaihtoa, ja rakennukseen asennetaan sähkölämmityksen rinnalle varaava takka sekä ilma-ilmalämpöpumppu.

Uudet laskentasäännöt mm. takalle ja lämpöpumpuille sekä vesiverkostoon asennettavalle vakiopaineventtiilille mahdollistavat, ettei eristyspaksuuksia tarvitse juurikaan lisätä sähkölämmitteisessä talossa "normitasosta". Muutoksia tuli myös valaistuksen osuuden laskennassa. Ledeihin siirtyminen on pienentänyt selvästi valaistuksen sähkönkulutusta, joten valaistuksen vakioarvojen pienentäminen vastaa paremmin nykytilaa. 

Tulevaisuudessa rakennuksista yhä älykkäämpiä

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) lähes nollaenergiatalolle on nyt siis asetettu määritelmä, mutta se ei toki ole viimeinen etappi. Direktiiviä ollaan parhaillaan uusimassa, ja rakennuksille tullaan esittämään uusia vaatimuksia, jotka liittyvät älykkyyteen.

Tulevaisuudessa rakennuksille saatetaan antaa energiatehokkuusluokan lisäksi älykkyysindikaattori, joka kuvaa talon älykkyyden tasoa. Tämän lisäksi osa uusista suurempien kiinteistöjen parkkipaikoista varustettaneen ainakin yhdellä sähkönautonlatauspisteellä sekä kaapeloinnilla, joka helpottaa myöhemmin latauspisteen asentamista.

Uskon vahvasti, että puhtaasti tuotettu sähkö tulee pysymään rakennusten energiamuotona. Maailma sähköistyy ja myös rakennukset muuttuvat älykkäiksi. Uskon myös, rakennusmääräysten yksi painopistealue tulevaisuudessa on kuormanhallinta, jonka tekniset ratkaisut mahdollistavat lämmitys- ja sähköenergian osalta kuorman ohjauksen kysyntäjoustotilanteissa.

 

Maria Tiainen
Technology development engineer
Ensto Oy