PrysmianGroupKonserni avaa ovensa ehdokkaille viikoittaisessa live chatissa.

Maailman johtava energia- ja tietoliikennekaapelikonserni Prysmian Group pyrkii löytämään lahjakkaita nuoria ja kouluttamaan heistä uusia ammattilaisia kansainvälisellä Build the Future -rekrytointiohjelmallaan, jonka kuudes kierros on nyt käynnistynyt.

Uudessa hakuprosessissa on tarkoitus valita 40 henkilöä, jotka ovat suorittaneet äskettäin taloudellisen, teknisen tai fysiikan, kemian ja matematiikan yliopisto- tai korkeakoulututkinnon. Tämän vuoden kierroksen jälkeen yhtiöön on liittynyt ohjelman kautta yli 200 lahjakasta nuorta useista eri maista. Ehdokkaiden on oltava yrittäjähenkisiä, avoimia muutokselle sekä kykeneviä tiimityöhön, ja heillä on oltava taitoa johtaa sekä vahva kiinnostus ja motivaatio saada kansainvälistä kokemusta.

Valittujen henkilöiden perehtymisohjelmaan kuuluu ensin koulutusjakso Milanon pääkonttorissa. Koulutusjakso toteutetaan yhteistyössä SDA Bocconi School of Management -koulun kanssa, ja sitä seuraa vuoden mittainen työkiertojakso lähtömaassa (tutkimus ja kehitys, toiminnot ja myynti) sekä kahden vuoden ulkomaankomennus tietyllä osastolla. Ensimmäisten kuukausien aikana valitut henkilöt saavat käsityksen konsernin dynamiikasta ja tuotantoprosessista. Seuraavien vuosien aikana he integroituvat täysin organisaatioon, minkä ansiosta he pääsevät vaikuttamaan merkittävästi sen tavoitteiden saavuttamiseen.

”Henkilöstömme osaamisen ja rekrytointiohjelmien hyödyntäminen on yhä tärkeä keino vahvistaa konsernin kasvua: tämän päivän lupaavat nuoret ovat erittäin arvokkaita yhtiömme tulevaisuuden kannalta. Tässä mielessä nyt kuudennen kierroksensa aloittanut Build the Future -ohjelma on konkreettinen esimerkki konsernin strategiasta. Uskomme vahvasti henkilöstön lahjakkuudesta johtuvaan kilpailuetuun”, kertoo HR- ja organisaatiojohtaja Fabrizio Rutschmann.

Päämääränä on ensimmäisten kolmen vuoden jälkeen sijoittua nuoremman päällikön tai teknisen asiantuntijan tehtäviin joko lähtömaassa tai ulkomailla ansioitumisen mukaan. Merkitseviä asioita ovat arviot suorituksista, henkilökohtaiset ominaisuudet, saavutetut tulokset sekä yhtiön tarpeet.

Tänä vuonna Prysmian avaa ensi kertaa ovensa ehdokkaille jo valintaprosessin aikana järjestämällä viikoittaisen live chatin Prysmian Groupin valmistuneiden ohjelman Facebook-sivulla tiistaisin klo 15.00 (Keski-Euroopan aikaa). Tämä on tärkeä tilaisuus saada suora yhteys yhtiöön, kuulla päälliköitä ja jo matkansa aloittaneita nuoria, puhua muille ehdokkaille ja esittää kaikenlaisia kysymyksiä.

Noin 40 lahjakkaan ehdokkaan etsintä jatkuu 31. joulukuuta 2016 asti. Siihen kuuluu perinpohjainen rekrytointi- ja arviointiprosessi, joka toteutetaan sekä paikallisella että konsernin tasolla. Ehdokkaat on tarkoitus integroida yhtiöön vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.

Ohjelmaan hakemista koskevat yksityiskohdat ja rekisteröintilomake ovat saatavilla verkkosivustolla www.prysmiangroup.com