Kiinnostus omaa energiankäyttöä kohtaan kasvaa jatkuvasti ja kulutusta halutaan hallita nykyistä paremmin. Lisääntyvä rakennusten sähköistys ja kasvava sähköinen liikenne palvelevat meitä taustallaan älykäs sähköverkko.

"Hyvinvointia sähköllä – visio 2030" on Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n ja Sähkösuunnittelijat NSS ry:n yhteinen näkemys tulevaisuudesta ja sähkön roolista osana ihmisten elämää ja hyvinvointia. Vision julkistusseminaariin osallistui 160 päättäjää ja asiantuntijaa 9.5. Tiedekeskus Heurekassa.

HyvinvointiaSahkolla 20120509 STK

Viisi teemaa ihmiselle

Iltapäivän esityksissä syvennettiin vision viittä teemaa: Jokainen on tietoinen energian kulutuksestaan ja vaikuttaa siihen.  Rakennukset ovat energiatehokkaita ja tuottavat itse käyttämänsä energian. Sähköverkoissa on älyä. Sähköä käytetään laajasti liikenteen energiana. Eläminen on entistä turvallisempaa ja mukavampaa.

Esityksissä yksittäinen ihminen sijoitettiin oman jokapäiväisen elämänsä keskipisteeseen aktiiviseksi toimijaksi, mutta ilman vaatimusta teknisten järjestelmien käytöstä. Hyvinvoinnin lähteet liittyvät kotiin, työhön, yhteydenpitoon, palveluihin ja liikkumiseen. Rakennusten ja liikenteen lisääntyvän sähköistyksen sekä älykkään sähköverkon iltapäivän esiintyjät näkivät mahdollistajana, joka voi parantaa ratkaisevasti ihmisen hyvinvointia ja turvallisuutta.

Rohkeutta ja näkemystä päätöksiin

Teknologia on valtaosaltaan jo olemassa niin sähköistykseen kuin hajautettuun päästöttömään sähkön tuotantoonkin auringosta ja tuulesta. Tärkeinä kehitysalueina nähtiin sähköverkot ja akut, joskin näilläkin rintamilla edetään nopeasti. Eri järjestelmien yhteensopivuutta on syytä edelleenkin parantaa standardoimalla.

Alan toimitusketjulla on valmius mittaviinkin uuden teknologian hankkeisiin. Tilaisuudessa esitetyn selvityksen mukaan sähkötukkuliikkeiden päättäjät pitävät todennäköisenä vision toteutumista jopa ennen vuotta 2030. Tähän pääsemiseksi seminaariesiintyjät kannustivat erityisesti kiinteistön omistajia investoimaan energiatehokkuutta ja käyttäjien tarpeita palvelevaan sähköistykseen.

Tärkeimpänä vaatimuksena vision toteutumiselle nähtiin, että yhteiskunnalliset päättäjät heräisivät sähkön tarjoamiin mahdollisuuksiin ja tekisivät näkemyksellisiä päätöksiä käynnistäen rohkeasti laajoja hankkeita. Näin päästäisiin esimerkiksi sähköisen liikenteen ja sähkön pientuotannon suhteen Suomessakin liikkeelle.  

Hyvinvointia sähköllä –visioon liittyvää aineistoa on ladattavissa vapaaseen käyttöön osoitteesta: www.stkliitto.fi/visio2030 

Vision kuva-aineisto, teemat ja tekstit ovat vapaasti käytettävissä vision esittelyn tai siihen liittyvien tai sitä tukevien juttujen, artikkelien ja esitysten yhteydessä.

Hyvinvointia sähköllä – Visio 2030

kuva 1 tietoisuus kulutuksesta pieniJokainen on tietoinen energiankulutuksestaan ja vaikuttaa siihen

Kodeissa ja työpaikoilla käytetään energiaa hallitummin kuin ennen. Oman energiankulutuksen seuranta on helppoa ja kiinnostavaa.

Tarvittavan energian määrä ja hinta vaikuttavat päivittäisiin valintoihin. Kulutus halutaan pitää alhaisena ja ajoittaa hintavaihteluiden mukaisesti.

Älykäs sähköistys ja kodinkoneet varmistavat, että kokonaisuus toimii säästäen energiaa ja rahaa.

Kuva 2 Energiatehokkaat talot pieniRakennukset ovat energiatehokkaita ja tuottavat itse käyttämänsä energian

Rakennukset tarvitsevat nykyistä vähemmän lämmitysenergiaa. Vanhat talot on uudistettu energiatehokkaiksi ja uudet ovat nollaenergiataloja.

Rakennukset tuottavat uusiutuvaa energiaa auringosta, tuulesta sekä ilman ja maan lämmöstä. Ne varastoivat osan siitä esimerkiksi sähköautoon ja myyvät ylijäävän sähkön verkkoon.

Älykkäät sähköistys- ja automaatioratkaisut ohjaavat toimintoja pitäen huolta asukkaista ja ympäristöstä.

Sähköverkoissa on älyä

Kuva 3 - Sähköverkossa on älyä pieniEnergian käyttäjiä, tuottajia ja varastoja, kuten sähköautoja, yhdistää älykäs sähköverkko. Se ottaa vastaan ja tarjoaa hajautetusti tuotettua energiaa.

Älykäs verkko varmistaa, että sähköä on kaikkialla riittävästi ja häiriöttömästi käytettävissä. Se tasaa kulutuksen ja tuotannon eroja, jolloin päästöttömän tuuli- ja aurinkoenergian osuutta voidaan edelleen lisätä.

Energian lisäksi verkot välittävät myös toimintaa ohjaavaa tietoa.

kuva 4 shk liikenteen energiana pieniSähköä käytetään laajasti liikenteen energiana

Sähköajoneuvot palvelevat työmatkaliikennettä ja päivittäistä asiointia. Julkisen liikenteen, jakeluautojen ja työkoneiden käyttövoimana on yhä useammin sähkö.

Melu, hiukkaspäästöt ja muut ympäristöhaitat ovat selkeästi vähentyneet.

Latausverkosto kattaa asutus- ja liikekeskukset ympäristöineen. Nopean latauksen asemia on pääväylien varsilla ja haja-asutusalueilla.

kuva 5 elminen turvallista ja mukavaa pieniEläminen on entistä turvallisempaa ja mukavampaa

Häiriötön sähkönsaanti on itsestään selvää kaikkialla Suomessa.

Sähköistys lisää mukavuutta ohjaamalla mm. valaistusta ja ilmanvaihtoa asukkaiden tarpeiden mukaisesti.

Helppo yhteydenpito tietoverkkojen välityksellä tuo palveluja kotiin ja parantaa elämisen laatua.

Älykäs talo lisää turvallisuutta ja hyvinvointia. Ikääntyvienkin arkiaskareet sujuvat ja elämä on mukavaa.

Lisätiedot:

Tarja Hailikari, toimitusjohtaja, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK)
Puh. 040 735 8673; Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  www.stkliitto.fi

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) on toiminut vuodesta 1931 ja sen jäseninä on 13 sähkötukkuliikettä sekä 48 valmistajaa ja maahantuojaa. STK pitää yllä alan yhteistä 215.000 tuotetta käsittävää Sähkönumerot.fi-tuotetietopalvelua sekä tuottaa useita myyntitilastoja.