ETIM-standardin mukaiset teknisten tiedot löytyvät Sähkönumerot.fi-palvelussa jo 100.000 tuotteelta. Niinpä palvelun ennestäänkin monipuolisiin hakutoimintoihin on nyt lisätty mahdollisuus etsiä käyttötarkoitukseen sopivia tuotteita niiden teknisten ominaisuuksien perusteella.

Tuotehaku

Aloita haku Sähkönumerot.fi-palvelun tuoteluettelosta
valitsemalla tuoteryhmä tai toimittaja.

Rajoita hakua ensin esim. yleisnimien tai toimittajan avulla.

 

 

 

Sen jälkeen tarkenna hakua tuotteen teknisten ominaisuuksien perusteella. Käytä +-toimintoa valitaksesi useampia ominaisuusrajauksia.

Muista lopuksi painaa Hae-painiketta.

 

 

 

Odotamme nyt käyttäjäpalautteita ja tarvittaessa kehitämme hakutoimintoja edelleen niiden pohjalta. Jos sinulla on hakutoimintoja tai muuten Sähkönumerot.fi-palvelun kehittämistä koskevia toiveita tai näkemyksiä, ota yhteyttä STK:n toimistoon.

Tuotteet, joille ei ole annettu ETIM-tietoja, eivät teknisillä ominaisuuksilla haettaessa nouse hakutuloksiin, joten nyt on viimeistään aika laittaa ETIM-tiedot kuntoon!