Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti kasvoi viime vuonna 5,4 % edellisvuodesta ja oli arvoltaan 990 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen kasvu oli 2,9 %.

- Viime vuoden kasvu oli prosentteina samalla tasolla edellisvuoden kanssa, eikä näköpiirissä ole esteitä suuntauksen jatkumiselle, sanoo Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) puheenjohtaja Mika Salokangas. Vuosimyynnin arvo on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2014 lähtien.

Rakennusteollisuus ennustaa rakentamiseen tälle vuodelle noin kahden prosentin kasvua. Asuntotuotanto erityisesti kasvukeskuksissa jatkuu, kaupungistumisen vaativaa infrastruktuuria rakennetaan edelleen ja piristyneen viennin odotetaan johtavan lisääntyviin teollisuusinvestointeihin.  

- Käytännössä koko tuleva rakennettu ympäristömme vaati sähköistystä muodossa tai toisessa. Tämä nostaa paitsi sähkön, myös sähköistystä toteuttavien yritysten merkitystä yhteiskunnassa, Salokangas toteaa.

- Sähköistyksen piirissä toimivasta arvoketjusta – alkaen valmistajista aina urakoitsijoihin ja suunnittelijoihin asti – on muodostunut merkittävä toimiala. Sillä on mittava taloudellinen arvo sekä suuri vaikutus yhteisen hyvinvoinnin tuottajana.

- Yhteistyö yritysten kesken on tärkeää, jotta toimiala saa ansaitsemansa roolin ja voi vaikuttaa myönteisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. STK:ssa pyrimme tähän muun muassa helpottamalla jäseneksi pääsemistä. Näin saamme mukaan entistä kattavammin niin valmistajia, tukkuja kuin maahantuojiakin, Salokangas kertoo.

Lisätiedot:
STK:n hallituksen puheenjohtaja Mika Salokangas, Ahlsell, p. 0400 414 790, mika.salokangas(at)ahlsell.fi
Toimitusjohtaja Tarja Hailikari, STK, puh. 040 7358673, tarja.hailikari(at)stkliitto.fi

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. STK edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa palveluja, joista merkittävin on 240.000 sähköteknistä tuotetta sisältävä Sähkönumerot.fi- tuotetietopalvelu.

 Sahkotukkumyynti vuosittain 1998 2017

SahkotukkumyynninMuutos vuosineljanneksittain 2013 2017