Kommentoi Kira-digi-kokeiluhankkeessa tehtyä määrittelyä 9.2.2018 mennessä.

 
Pyydämme lausuntoa siitä, ovatko oheiseen SURA-tiedot määritelmä.xlsx–tiedostoon määritellyt sähköistystuotteiden perustiedot ja tekniset avaintiedot suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja rakennuttajien tarpeiden mukaisia.

KIRA-digi-kokeilun tavoite:

  1. tunnistaa suunnittelijoiden ja rakennuttajien tuotetietotarpeista oleellisimmat, jotta jatkossa voidaan luoda toimintoja yksinkertaistamaan, helpottamaan ja nopeuttamaan heidän työtään
  2. luoda edellytykset sille, että tarvittavat tuotetiedot voidaan jo lähitulevaisuudessa siirtää suoraan olemassa olevasta Sähkönumerot.fi-tuotetietopalvelusta suunnittelujärjestelmiin, -dokumentteihin ja tuotemalleihin.

Asiantuntijaryhmän tekemässä ehdotuksessa on keskitytty tärkeimpiin sähköistyksen tuoteryhmiin ja listattu niiden oleellisimmat tuotetietotarpeet Talotekniikkastandardi 2017- ja ETIM-standardien mukaisesti.

Lausuntopyyntöön liittyvät tiedostot

Anna palautteesi allekirjoittaneelle etunimi.sukunimi@stkliitto tai puh. 040-7358673 viimeistään 9.2.2018.

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry | STK-Tietopalvelut Oy | Sähkönumerot.fi

Tarja Hailikari