Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 5,5 % verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Työpäiväkohtainen myynnin muutos oli 3,8 %.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvua oli 3,8 % myynnin arvon noustessa 490 miljoonaan euroon edellisvuoden 472 miljoonasta. Sähköteknisten tuotteiden tukkuhinnat nousivat alkuvuonna 1,8 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja myynnin volyymi 2 %.

- Kysyntä on jatkunut alkuvuoden hyvällä tasolla ennakoiden varsin tasaista jatkoa, arvioi Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtaja Tarja Hailikari.

Käynnissä olevan rakennustuotanto antaa viitteitä kiinteistösähköistyksen tulevasta kysynnästä. Tuotannon volyymi eli kiinteähintainen arvo kasvoi alkuvuonna viime vuodesta erityisesti asuntorakentamisen ansiosta. Sen sijaan aloitusten määrä tilavuudella mitattuna laski.

- Rakentamisessa tasokkaan sähköistyksen merkitys nähdään yhä selvemmin ja kehityssuunta on erillisistä ratkaisuista kohti kiinteistön kattavia järjestelmiä.

Tarja Hailikarin mukaan rakennusten kasvava älykkyys on viime kädessä sähköistyksen mahdollistamaa. Tarvitaan kattavaa anturointia, tiedonkulkua ja ohjausta eri tiloissa, jotta rakennus osaa ennakoida käyttäjien tarpeita, keskustella sähkönjakeluverkon kanssa ja toimia energiatehokkaasti.

Sähkötekniikan tarjonta onkin kehittynyt suuntaan, jossa tuotteet pystyvät vastaamaan näihin tarpeisiin yhdessä verkottuneena. Niiden toiminnallisuudet ovat kehittyneempiä ja samalla myös tuotetiedon merkitys nousee entistäkin suuremmaksi.

- Niin valmistajat kuin sähkötekninen kauppa ovat tehneet jo pitkään työtä tämän kehityksen edistämiseksi. Yhteinen visiomme on lisätä sähkön tuomaa hyvinvointia yhteiskunnassa, Hailikari toteaa.     

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Tarja Hailikari, STK, puh. 040 7358673, tarja.hailikari(at)stkliitto.fi

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. STK edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa palveluja, joista merkittävin on 240.000 sähköteknistä tuotetta sisältävä Sähkönumerot.fi- tuotetietopalvelu.

SahkoTukkuMyyntiNeljannesvuosittain 2016 2018

SahkotukkumyynninMuutos 2016 2018

SähköteknistenTuotteiden Myynnin ja Volyymin Muutos