Hyvinvointia sähköllä - visio 2030

on Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n näkemys tulevaisuudesta ja sähkön roolista osana jokapäiväistä elämää.

Tutustu visioon Hyvinvointiasähköllä.fi -sivustolla.

 
Tästä voit ladata  

- vision taskuesitteen (pdf)

- vision teemojen esittelyn ppt-esityksen muotoisena (pdf, 1,3 MT)
 

Tutustu 9.5.2012 pidetyn Hyvinvointia sähköllä -seminaarin esityksiin >>

 

Vision teemat: 

kuva 1 tietoisuus kulutuksesta pieni

Jokainen on tietoinen energiankulutuksestaan
ja vaikuttaa siihen

Kodeissa ja työpaikoilla käytetään energiaa hallitummin kuin ennen. Oman energiankulutuksen seuranta on helppoa ja kiinnostavaa. 

Tarvittavan energian määrä ja hinta vaikuttavat päivittäisiin valintoihin. Kulutus halutaan pitää alhaisena ja ajoittaa hintavaihteluiden mukaisesti.

Älykäs sähköistys ja kodinkoneet varmistavat, että kokonaisuus toimii säästäen energiaa ja rahaa.

 Kuva 2 Energiatehokkaat talot pieni

Rakennukset ovat energiatehokkaita ja tuottavat itse käyttämänsä energian

Rakennukset tarvitsevat nykyistä vähemmän lämmitysenergiaa. Vanhat talot on uudistettu energiatehokkaiksi ja uudet ovat nollaenergiataloja.

Rakennukset tuottavat uusiutuvaa energiaa auringosta, tuulesta sekä ilman ja maan lämmöstä. Ne varastoivat osan siitä esimerkiksi sähköautoon ja myyvät ylijäävän sähkön verkkoon.

Älykkäät sähköistys- ja automaatioratkaisut ohjaavat toimintoja pitäen huolta asukkaista ja ympäristöstä.

 Kuva 3 - Sähköverkossa on älyä pieni

Sähköverkoissa on älyä

Energian käyttäjiä, tuottajia ja varastoja, kuten sähköautoja, yhdistää älykäs sähköverkko. Se ottaa vastaan ja tarjoaa hajautetusti tuotettua energiaa.

Älykäs verkko varmistaa, että sähköä on kaikkialla riittävästi ja häiriöttömästi käytettävissä. Se tasaa kulutuksen ja tuotannon eroja, jolloin päästöttömän tuuli- ja aurinkoenergian osuutta voidaan edelleen lisätä.

Energian lisäksi verkot välittävät myös toimintaa ohjaavaa tietoa.

 kuva 4 shk liikenteen energiana pieni

Sähköä käytetään laajasti liikenteen
energiana

Sähköajoneuvot palvelevat työmatkaliikennettä ja päivittäistä asiointia. Julkisen liikenteen, jakeluautojen ja työkoneiden käyttövoimana on yhä useammin sähkö.

Melu, hiukkaspäästöt ja muut ympäristöhaitat ovat selkeästi vähentyneet.

Latausverkosto kattaa asutus- ja liikekeskukset ympäristöineen.
Nopean latauksen asemia on pääväylien varsilla ja haja-asutusalueilla.

kuva 5 elminen turvallista ja mukavaa pieni

Eläminen on entistä turvallisempaa ja
mukavampaa

Häiriötön sähkönsaanti on itsestään selvää kaikkialla Suomessa.

Sähköistys lisää mukavuutta ohjaamalla mm. valaistusta ja ilmanvaihtoa asukkaiden tarpeiden mukaisesti.

Helppo yhteydenpito tietoverkkojen välityksellä tuo palveluja kotiin ja parantaa elämisen laatua.

Älykäs talo lisää turvallisuutta ja hyvinvointia. Ikääntyvienkin arkiaskareet sujuvat ja elämä on mukavaa.

Ladattavat kuvatiedostot:

Tämän vision kuva-aineisto, teemat ja tekstit ovat vapaasti käytettävissä vision esittelyn tai siihen liittyvien tai sitä tukevien juttujen, artikkelien ja esitysten yhteydessä.

Käyttö muussa tarkoituksessa on kielletty ilman STK:sta saatua kirjallista lupaa.

Englanninkielisenä löydät visioaineiston osoitteesta hyvinvointiasahkolla.fi/in-english