Kansainvälisiä uutisia alalta 4/2022

Featured Image

Ensto Building Systemsin tehdaslaajennus Keilassa valmistunut.
Viron Keilassa sijaitsevan tehdasrakennuksen kokonaispinta-ala kasvoi laajennuksen myötä 8200m2:iin. Laajennusosaan sijoittuu vahvasti kasvava sähköautolatauslaitteiden valmistus. Tehtaan nykyisen 220 työntekijän joukkoa ollaan vahvistamassa lisärekrytoinneilla vastaamaan kasvanutta kysyntää. Ensto Building Systems on osa Legrandia, jonka vuoden 2021 liikevaihto oli n. 7Mrd€. Yhtiö työllistää 36 700 työntekijää. 22.2.2022. > Lue lisää

Prysmian Group lisää panostuksia suurjännitemaa- ja merikaapeleihin
Prysmian Group investoi miljardi euroa suurjännitemaa- ja merikaapeliliiketoimintaan vuoteen 2024 mennessä. Investoinnista 100 miljoonaa kohdistuu yhtiön Pikkalan tehtaalle tuoden 100-120 uutta työpaikkaa. Uusi merikaapelitehdas Yhdysvalloissa ja jo aiemmin valmistunut merikaapelien laskualus vahvistavat yhtiön kykyä toteuttaa vaativia kaapeliprojekteja. 23.3.2022 > Lue lisää

Ruotsin liikennesektori sähköistyy
Ruotsi tavoittelee liikenteen 70% päästövähennyksiä liikenteestä vuoteen 2030 mennessä ja ohjaa 550 miljoonaa kruunua tukea raskaan liikenteen sähköistymisen edistämiseen tänä vuonna. Tuki on tarkoitettu alueellisten latauspisteketjujen rakentamiseen ja kattaa 100% investointikustannuksista. Raskaan liikenteen sähköistys on tärkeä osa Ruotsin sähköistysstrategiaa. Raskaan liikenteen ajoneuvoja Ruotsissa on vielä alla 100 kpl ja määrän arvioidaan kasvavan yli 12 000 kappaleeseen vuoteen 2030 mennessä. Ladattavia sähköhenkilöautoja Ruotsissa on jo yli 315 000. 10.2.2022 > Lue lisää

Jens Bjerg Sørensen Danfoss A/S:n hallituksen puheenjohtajaksi
Vuonna 1957 syntynyt hallitusammattilainen Sørensen toimi aiemmin hallituksen varapuheenjohtaja ja on ensimmäinen Danfossin omistajasuvun ulkopuolinen johtaja. Hän seuraa tehtävässään edeltäjäänsä omistajasuvun Jørgen Mads Clausenia, joka toimi puheenjohtajana vuodesta 2009 alkaen. Danfossin vuoden 2021 liikevaihto oli 7,5Mrd € ja yhtiöllä on yli 40 000 työntekijää. 25.3.2022 > Lue lisää

Ulrich Liedtke Saksan sähkötukkuliikkeiden liiton VEG:n johtoon
Würthin Keski- ja Itä-Euroopan tukkumyynnistä vastaava johtaja Liedtke, joka toimi myös EUEW:n hallituksessa vuosina 2017-2019, valittiin VEG:n presidentiksi vuoden alusta. VEG:n palvelee jäseniään lakipalveluilla, kertoo tukkukaupan alasta työpaikkana ja tarjoaa tietoa sähköstä. VEG:llä on 64 jäsentä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on n. 10Mrd €. > Lue lisää

EFO valitsee Sähkönaisen 2022
Norjan sähkötukkuliikkeiden liitto valitsee norjalaisten sähköalan naisten keskuudesta Sähkönaisen vuosimallia 2022. Valinnalla halutaan tuoda esille sähköalan monimuotoisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja tasapainoa. Ehdokasvalinta ja äänestys on avoinna 15.5. saakka ja valinta tapahtuu Eliaden-messuilla. Norjan sähkötukkuliikkeiden liiton visiona tehdä Norjasta maailman ensimmäinen täysin sähköistetty yhteiskunta ja sen toteutumiseksi sähköala tarvitsee monipuolisia näkemyksiä, mutta myös tarjoaa paljon mahdollisuuksia. > Lue lisää

EU valmistelee suunnitelmaa venäläisestä öljystä, kaasusta ja hiilestä asteittaiseksi irtautumiseksi
EU-Komissio valmistelee suunnitelmaa, jolla Euroopan Unioni poistaa asteittain riippuvuuttaan Venäjältä tuotavasta kaasusta, öljystä ja hiilestä. Jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä laadittavan kattavan ja kunnianhimoisen suunnitelman odotetaan valmistuvan toukokuun 2022 loppuun mennessä. Etenkin kaasusta luopumisella odotetaan olevan merkittävä vaikutus myös sähköalalle. > Lue lisää

Kehitämme viestintäämme: Vinkkaa uutisesta alaltamme osoitteeseen tietopalvelut@stkliitto.fi Näin saamme koottua yhteenvetoon yhä kattavammin tietoa siitä, mitä maailmalla tapahtuu.