Jäsenkriteerit

STK:n 8.11.2017 hyväksyttyjen, uusien sääntöjen 4 §:n mukaan liiton hallitus voi hyväksyä liiton jäseneksi näissä säännöissä maini­tuin ehdoin vakavaraisen, oikeuskelpoisen, yksityisoikeudellisen yhteisön, jonka toiminta on vakiintunut.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhteisö, jonka merkittävänä toimialana on
a) harjoittaa kauppaa sähköteknisillä tuotteilla, tai
b) valmistaa tai tuoda maahan sähköteknisiä tuotteita.

Liiton yhteistoimintajäseneksi voidaan hyväksy yhteisö, joka haluaa tukea liiton tarkoitusta ja toimintaa.

Liiton kunniajäseneksi voidaan kutsua liiton hyväksi ansiokkaasti toiminut henkilö liittokokouksen yksimielisellä päätöksellä.

Tulkintaohjeet:

Yrityksen toiminta katsotaan vakiintuneeksi aikaisintaan, kun yritys on toiminut kaksi tilikautta.
- Poikkeuksena merkittävästä koti- tai ulkomaisesta yrityksestä yhtiöitetty vakiintunut liiketoiminta.

Sähkötekninen tuote -käsite sisältää myös teletuotteet ja -tarvikkeet.