3D-kuva2

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (entinen nimi: Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto ry eli SSTL) ja Sähkösuunnittelijat NSS ry ovat luoneet ohjeistuksen taloteknisen sähköalan 3D-tuotekuvien tekoa varten.

3D- ja tietomallipohjainen rakennuskohteiden suunnittelu yleistyy. Myös sähkösuunnittelussa tarvitaan enenevässä määrin sähköalan tuotteista 3D-tuotemalleja, joita voidaan käyttää suunnitteluohjelmissa. Graafisella 3D-tuotemallilla tarkoitetaan CAD-symbolia, joka näyttää tuotteen ulkoiset ominaisuudet kolmiulotteisena kuvana. Sitä käytetään apuna kiinteistöjen ja alueiden mallintamisessa sekä tietomallipohjaisessa suunnittelussa. 3D-kuvan avulla tuotteen ulkonäkö, tilan tarve ja sopivuus kohteeseen voidaan todeta jo suunnitteluvaiheessa.

Tavoitteena on, että ohjeistuksen avulla graafisten 3D-tuotemallien tekeminen helpottuu, käytettävyys paranee ja valmistajille syntyy kustannussäästöjä kun sama 3D-tuotemalli palvelee eri suunnitteluohjelmistoja.

Lataa ohjeistus PDF-muodossa

Lataa  ohjeistus Word-muodossa

Lataa 18.6.2010 julkaistu tiedote


See this information in English