STYT Suomeksi

Sähkötarvikkeiden Yleiset Toimitusehdot (STYT 99) on tarkoitettu käytettäväksi sähkötarvikekaupassa Suomessa, ei kuitenkaan toimituksissa, joihin sisältyy olennaisena osana asennustyötä. Ehtoja ei suositella käytettäväksi vientiprojekteissa.

Ehtoja sovelletaan, mikäli siitä on nimenomaan sovittu.

Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ovat laatineet ehdot yhteistyössä.

Sähkötarvikkeiden Yleiset Sopimusehdot (STYT 99)


STYT in English

STYT 99 - General delivery terms of the trade in electrical equipment are intended to be used in the trade of electrical equipment in Finland, however, not in deliveries including installation work as an essential part. The terms are not recommended to be used in export
projects.

The terms are applied provided application of them is specifically agreed upon.

The Finnish Electrical Wholesalers’ Federation and The Electrical Contractors’ Association of Finland have drawn up the terms in cooperation.

STYT 99 in English


STYT på svenska

STYT 99 - leveransvillkor är avsedda att tillämpas vid handel med elektriska materiel i Finland, men dock inte vid leveranser som till en väsentlig del består av installationsarbeten. Det rekommenderas att villkoren inte tillämpas i projekt för export.

Dessa villkor tillämpas ifall man särskilt har överenskommit därom.

Finlands Elentreprenörsförbund och Elektriska Grossistförbundet i Finland har tillsammans utarbetat villkoren.

STYT 99 på svenska