Toimintasuunnitelma 2020

 

STK:n tehtävä ja visio

Perustehtävä:

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) on sähköteknisen alan kaupan, valmistajien ja maahantuojien toimialajärjestö, joka edistää jäsenten ja koko alan menestystä.

STK vaikuttaa mielipiteisiin ja yhteiskunnallisiin päätöksiin ja muihin alan toimintamahdollisuuksiin, ylläpitää ja kehittää tuotetietopalveluja, tuottaa tilastoja, seuraa alan kehitystä, sekä verkostoituu eri toimijoiden kanssa.

Visio:

Hyvinvointia sähköllä – visio 2030

Arvot

Jäsenlähtöisyys

 • Teemme niitä asioita, jotka tuottavat jäsenistölle ja koko sähköistysalan toimitusketjulle
  hyötyä.

Luotettavuus

 • Viestintämme ja tiedonvälityksemme on luotettavaa ja tasapuolista.
 • STK:lle toimitetut tilasto- ym. luottamukselliset tiedot pysyvät luottamuksellisina.

Laatu

 • Reagoimme joustavasti ja nopeasti esille tulleisiin tarpeisiin ja toiveisiin.
 • Teemme asiat ratkaisukeskeisesti ja kustannustehokkaasti hyvällä ammattitaidolla.

Palvelut

STK keskittyy seuraavien palvelujen tuottamiseen:
 

Tilastopalvelut         

Alan kehityksen seuraamiseksi ja siitä tiedottamiseksi STK tuottaa tai seuraa seuraavia tilastoja ja tiedottaa niistä sovittujen periaatteiden mukaisesti:

 • Sähköteknisten tuotteiden tukkumyyntitilasto
 • Valmistajien ja maahantuojien sähköteknisten tuotteiden myynti (= toimittajatilasto)
 • Valaisintilasto
 • Lampputilasto
 • Lämmitintilasto
 • Sähköteknisten tuotteiden tukkuhintaindeksi
 • Sähkötukkuliikkeiden kannattavuusselvitys
 • Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin kehitys Pohjoismaissa (= Nordic report)
 • Euroopean Union of Electrical Wholesalers –järjestön keräämät tilastot
 • Tilastokeskuksen rakentamista koskevat tilastot.
   

Tuotetietopalvelut

Missio

STK:n tuotetietopalvelut palvelevat sähköteknisen kaupan alan toimitusketjun kaikkien portaiden toimijoita tuotetietojen yhdenmukaisessa välittämisessä nopeasti, yksinkertaisesti ja kustannustehokkaasti.

Visio

Valmistajan/maahantuojan tuotepäällikkö täyttää tuotteidensa tiedot vain Sähkönumerot.fi-palveluun, jonka jälkeen tiedot välittyvät automaattisesti Suomessa kaikkien hänen asiak-kaidensa ja asiakkaiden asiakkaidensa – tukkujen, urakoitsijoiden, suunnittelijoiden, rakennus-liikkeiden, kiinteistönomistajien, huoltomiesten, tarkastajien ym. – ohjelmistoihin ja työkaluihin sovitussa laajuudessa ja muodossa palvellen tietojen käyttäjiä mahdollisimman tehokkaasti.

 • Ei päällekkäistä työtä!
 • Säästetään koko toimitusketjussa aikaa ja rahaa!
 • Vähennetään sähläystä, virheitä!

Sähkönumerot.fi-tuotetietopalvelu

STK ylläpitää ja kehittää yhteistyössä tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa Sähkönumerot.fi-tietopalvelun tíetosisältöä ja toiminnallisuuksia.

STK järjestää useita erilaisia Sähkönumerot.fi-palvelun käyttöä opastavia perehdyttämispäiviä.

Tuotetietoprosessien kehittäminen

STK kehittää alan tuotetietoprosesseja esille tulevien tarpeiden pohjalta.
 

Viestintä- ja edunvalvontapalvelut

Viestinnän tavoitteet ja viestit

Vaikuttaa mielipiteisiin ja yhteiskunnallisiin päätöksiin ja edistää alan toimintamahdollisuuksia

”Sähköteknisillä ratkaisuilla voidaan saavuttaa kestävä yhteiskunnallinen kehitys ja hyvinvointi”

”Sähköteknisen alan yritykset muodostavat merkittävän toimialan, jolla on paljon myönteisiä vaikutuksia”

Lisätä Sähkönumerot.fi-palvelujen käyttöä arvoketjussa, jotta tuotteiden valinta ja tarjonta helpottuvat ja kysyntä kasvaa

”Sähkönumerot.fi-palvelujen käyttö vähentää turhaa työtä ja kasvattaa tulosta koko arvoketjussa”

Viestinnän keinot

Jäsenet, toimitusketju ja toimiala

Kuukausitiedotteet jäsenille, verkkosivustot, tilaisuudet, lehdistötiedotteet, artikkelit, blogit, julkaisut (alan, jäsenten, omat), seminaarit, messut, tapahtumat, järjestö-, oppilaitos- ja koulutusyhteistyö

Vaikuttajat ja päättäjät

STK:n edunvalvontatyöryhmän suorat yhteydet ja lausunnot

Loppuasiakkaat

Löydä sähkömies –yhteishankkeen viestintä

Hyvinvointia sähköllä – visio 2030

Hankkeen viestintä kohdistuu kaikkiin yllä mainittuihin kohderyhmiin

Hyvinvointiasähköllä.fi-sivusto, Hyvinvointia sähköllä –uutiskirjeet, visioseminaari, esiintymiset eri tilaisuuksissa, opetusmateriaali sähköalan oppilaitosten käyttöön

 

Alan kehittämis- ja koulutuspalvelut

Tavoitteet

STK yhteistyössä muiden järjestöjen, toimijoiden ja oppilaitosten kanssa edistää pätevän työ-voiman saantia sähköteknisen kaupan alalle sekä tukee alan kehitystä edistäviä tutkimushankkeita.

STK ylläpitää ja kehittää sähkönumerointia ja logistiikkaa koskevaa oppilaitosmateriaalia ja tiedottaa siitä alan oppilaitoksille.

Liitto järjestää opiskelijoille alan bisnesmahdollisuuksia esittelevät Sähköinen talotekniikka on bisnestä -koulutuspäivät.

Osallistuu yhdessä sähköalan muiden järjestöjen kanssa  Studia-tapahtumiin.

STK osallistuu Aalto-yliopiston Sähköisen talotekniikan opetusta tukevan neuvottelukunnan toimintaan.

 

Resurssit

Organisaatio

Liiton asioita ohjaa ja valvoo hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä, jotka syyskokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

STK:n ja STK-Tietopalvelut Oy:n palveluksessa on yhteensä kolme henkilöä:

 • Sähkönumerot.fi-tietopalvelun tietosisällöstä ja koulutuksesta sekä tilastojen tuottamisesta vastaava asiantuntija,
 • Tuotetietopalvelujen ja liiton tietojärjestelmien ja tuotetietoprosessien kehittämisestä vastaava kehityspäällikkö ja
 • muusta operatiivisesta ja hallinnollisesta toiminnasta sekä liiton toiminnan kehittämisestä vastaava toimitusjohtaja.

Lisäksi STK ja STK-Tietopalvelut Oy hankkivat kirjanpito- ja viestintäpalveluja yhteistyökumppaneilta.

Talous

STK on yleishyödyllinen, toiminnallista voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tulot koostuvat jäsenmaksuista ja omaisuuden tuotoista.

Kaikki yhdistyksen liiketoiminnanluonteinen toiminta tapahtuu liiton kokonaan omistamassa STK-Tietopalvelut Oy:ssä.

Jäsenmaksut

Liiton jäsenmaksu on 2400 euroa yrityksille, joiden liikevaihto sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti-ketjussa on vähintään 25 milj. euroa vuonna 2019.

Muille jäsenmaksu on 1700 euroa.

Jos samaan konserniin kuuluu useampia STK:n jäsenyrityksiä, jäsenmaksu on niille kullekin alemman luokan mukainen.

Palvelumaksut

STK-Tietopalvelut Oy:n ylläpitämän sähkönumeron hinta on 1,65 €/kpl jäsenyrityksiltä ja 3,30 €/kpl muilta. 

Sijoitustoiminta

STK:n sijoitustoiminnan tavoitteena on vakavaraisuuden ja taloudellisen stabiliteetin säilyttäminen pitkällä aikavälillä.

Liiton sijoitusomaisuuden hoito on täydellä valtakirjalla ulkoistettu Ålandsbankenin ja Seligsonin varainhoidolle.