TomiAlanen Amplit

Tomi Alasen blogikirjoitus:

Valaisinten tuotetietojen puutteellisuus haasteena projektikaupalle

LED – tekniikan kehitys on paisuttanut markkinoilla olevaa valaisinrepertuaaria. Kasvaneen tarjonnan lisäksi myös valaisinten markkinoilla olon elinkaari on lyhentynyt, valaisinmalleja tulee ja menee tuhansittain vuodessa.  Tämä asettaa urakoitsijoille, suunnittelijoille ja rakennuttajille uuden haasteen pysyä mukana muuttuvassa valaisinympäristössä.

Valaisintyyppien vilkas vaihtuvuus ei ole ainut valaisinten projektikaupan haaste, myös urakoiden sopimusmaailma on muuttunut, ja näyttää siltä, että muutos ei jää tähän. Perinteisistä poikkeavat ja erilaiset urakointimallit rakentamisessa luovat monesti hyvin toisenlaisen lähestymiskulman perinteiselle valaisinkaupalle – ei laadita yksiselitteisiä valaisinluetteloita, joiden perusteella valaisimet hankitaan, vaan suunnitelmat perustuvat hyvinkin laveisiin valaistusteknisiin ja arkkitehtonisiin määritteisiin. Projektien valaisinten hankintapäätöksiä ohjaavat niin taloudellisten kuin teknisten vertailujen tulos.    

Kokemuksen perusteella uskallan väittää, että valaisinvalmistajat, -toimittajat ja -maahantuojat tuntevat usein varsin huonosti nämä taustalla olevat tämän päivän rakentamisen valinta- ja hankintaprosessit. Tähän johtopäätökseen olen tullut käydessäni lukuisia keskusteluja edellä mainittujen osapuolten kanssa valaisinhankintoja tehdessäni. Käsitystäni myös tukevat valaisinten teknisten tietojen suurehkot puutteet Sähkönumerot.f- sivustolla, jotka johtuvat alan toimijoista. Tuotetietojen toimitus voidaan nähdä kuormittavana tekijänä, jos ei ymmärretä taustalla olevaa muuttuvaa maailmaa.

Digitalisaatio mahdollistaa tuotteiden teknisen vertailun ja tuotetietojen hakemisen moninaisilla kriteereillä. Sähkönumerot.fi-sivusto on edelläkävijä tällä saralla ja jatkaa hyvää kehitystyötään. Tämä jo mahdollistaa ja tulee tulevaisuudessa mahdollistamaan vieläkin yksityiskohtaisemmat vertailut ja tulee helpottamaan valaistukseen liittyvien hankintapäätösten tekemistä niin pienissä kuin isoissa projekteissa.

Jatkuvat valaisintarjonnan muutokset edellyttävät kuitenkin toimijoilta aktiivista tuotetietojen päivittämistä. Esitän kainon toiveen alan toimijoille – valaisintuotetiedot kuntoon, vallitseva tilanne toimii tehokkaasti kaupankäynnin esteenä.

Tomi Alanen
Tekninen johtaja
AMPLIT OY