Tulevaisuudessa ETIMin mukaisten teknisten ominaisuuksien uskotaan tuovan runsaasti lisää informaatiota myös tietomalleihin ja helpottavan samalla tarjouspyyntöjen tekemistä ja eri valmistajien tuotteiden vertailua.

ETIM Kymdata Kai Ristola

Kymdatan Kai Ristolan mukaan tulevaisuudessa CADSin suunnitelmiin voidaan lisätä
esimerkiksi valaisimia pelkästään niiden teknisten ominaisuuksien perusteella.

ETIM eli European Technical Information Model määrittelee sähkö- ja LVI-tuotteiden tarkat tekniset tiedot ja arvot kymmenien muuttujien tarkkuudella.

Lue Sähkömaailma-lehdessä toukokuussa 2019 julkaistu artikkeli tästä linkistä.