Rakentaminen on selvinnyt koronavuodesta selvästi pelättyä paremmin etenkin asuntomarkkinoiden hyvän vireen, talouden elpymistoimien ja työmaiden häiriöttömän toiminnan ansiosta. Tänä vuonna rakentaminen vähenee prosentilla, muta isompi pudotus ona jälkisyklisellä alalla edessä ensi vuonna, jolloin miinusta voi kertyä neljä prosenttia.

Tutustu Rakennusteollisuus ry:n suhdannekatsaukseen (8 sivua) ja esitysaineistoon.