20190822 Kaapeliryhma

Runsaat 20 kaapelivalmistajan, -maahantuojan ja tukun edustajaa kokoontui 22.8.2019 STK:hon.

Kokouksessa päätettiin perustaa Kaapeliryhmä, jonka tehtävänä on

 • keskustella ja ottaa kantaa kaapeleita koskeviin tuotetietoasioihin, kuten esimerkiksi kaapelien yleisnimet, ETIMin mukaiset tekniset ominaisuudet, Sähkönumerot.fi-palvelun kehittäminen
 • tehdä mahdollista tilastointia koskevia kehitysehdotuksia
 • keskustella yleisistä kaapelialan toimintaympäristöön ja edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä ja välittää tietoa alan muiden järjestöjen kuten Kaapeliteollisuus ry:n / Teknologiateollisuus ry:n ja SESKOn piirissä esillä olevista asioista, joilla voi olla yhtymäkohtia tuotetieto- tai tilastoasioihin
 • jos kokouksessa niin päätetään, vaikuttaa lausunnoilla ja toimenpiteillä alaa koskeviin määräyksiin ja säädöksiin.

Kaapeliryhmän puheenjohtajaksi valittiin Pekka Naukkarinen Reka Kaapelista ja varapuheenjohtajaksi Sami Muranen NKT:stä.

Yleisnimiin pieniä muutoksia

Kokouksessa käytiin läpi eri kaapeliryhmissä käytettävät yleisnimet ja päätettiin tehdä seuraavat muutokset:

01 Avojohdot

 • Ei muutoksia

02 Teleasennuskaapelit > Tiedonsiirtokaapelit

Päätettiin muuttaa tuoteryhmän nimeksi Tiedonsiirtokaapelit. STK on jo muuttanut nimen Sähkönumerot.fi-palveluun ja muualle dokumentteihin yms. se muutetaan sitä mukaa kun niitä tulee vastaan.

Lisäksi päätettiin seuraavista yleisnimimuutoksista:

 • Valokaapeli --> on muutettu Valokuitukaapeli
 • Valokaapeli kanava/maa on poistettu käytöstä
 • Valokaapeli ulko on poistettu käytöstä

04 Asennusjohdot

 • Ketjukaapeli on otettu käyttöön.
 • Robottikaapeli on poistettu käytöstä, sillä nämä tuotteet ovat pääsääntöisesti Ketjukaapeli-tuotteita. STK on pyytänyt toimittajia muuttamaan robottikaapelien yleisnimet oikeiksi. 
 • Silikonijohdin --> on muutettu Silikonijohto
 • Kumilattakaapeli --> on muutettu Lattakaapeli
 • Lämpökaapeli --> on muutettu Lämmityskaapeli (myös itserajoittuva)

06 Voimakaapelit

 • Asennusvoimakaapeli on poistettu käytöstä. Tuotteet avataan Alumiinivoimakaapeli ja Kuparivoimakaapeli -yleisnimillä. STK on ilmoittanut asiasta niille toimittajille, joita muutos koskee.

Lisätietopäätteiden käyttö (HF, FR, FRHF, jne.) yleisnimissä

FR-pääte päätettiin poistetaan käytöstä kaikissa kaapeliryhmissä yleisnimien lopusta, sillä käytännössä kaikki FR-päätteiset tuotteet tulisi merkitä FRHF-merkinnällä.

Pakkauskokotiedot

Pakkaustietoja täytettäessä tulisi kiinnittää huomiota oikeisiin/yksiselitteisiin käyttöyksikkö, muunnoskerroin, myyntiyksikkö, pakkauskoko1 -merkintöihin. STK:n ohje löytyy Sähkönumerot.fi ABC -oppaan sivulta 27:

Kaapelien pakkauskoot

Muut asiat

Lisäksi kokouksessa

 • kilpailuoikeudellisisia sääntöjä koskevan muistutuksen jälkeen hyväksyttiin työryhmälle toimintaohje
 • käytiin tietoiskuluonteisesti läpi STK:ssa ajankohtaiset tuotetietoasiat & tulevaisuuteen tähtäävät hankkeet
 • todettiin, että ETIM-tietoihin liittyviä merkittäviä kehitystarpeita ei tunnisteta
 • keskusteltiin Sähkönumerot.fi-palvelun kehitystoiveista
 • päätettiin, että STK selvittää alan yritysten halukkuutta osallistua tilastoon, jossa neljännesvuosittain (tai vuosittain) kerättäisiin kaapelien myynnistä tietoa (€) tuoteryhmätasoisesti. Todettiin, että tällainen tilasto voidaan perustaa vain, jos siihen saadaan mukaan kattavasti alan yritykset (vähintään ~10 yritystä).
 • sovittiin, että tämä Kaapeliryhmä kutsutaan seuraavan kerran koolle viimeistään vuoden päästä elokuussa.