UTU EsimerkillinenTuotetietojenPaivittaja2019 kuvassaMattiSavolainen YrjöVasenius KariParviainen OlliHeinonen TarjaHailikari kuvaSTK

Esimerkillinen tuotetietojen päivittäjä 2019 -kunniakirjan, -taulun ja kukat toimitusjohtaja Olli Heinoselle,
liiketoimintajohtaja Yrjö Vaseniukselle ja tuotehallintapäällikkö Kari Parviaiselle luovuttivat
STK:n varapuheenjohtaja Matti Savolainen ja toimitusjohtaja Tarja Hailikari

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) palkitsi UTU Oy:n Esimerkillisenä Tuotetietojen Päivittäjänä 2019. STK pitää yllä alan yhteistä 250.000 tuotetta käsittävää Sähkönumerot.fi-tuotetietopalvelua, joka tarjoaa kattavat sähköteknisten tuotteiden tuotetiedot, kuvat ja linkit koko toimitusketjun tarpeisiin.

UTU edustaa laajaa valikoimaa sähköteknisiä tuotteita sähkökeskuksista ja -komponenteista moottorikäyttöihin. Sen 13 tuotemerkkiä ja 137 tuotesarjaa jakautuvat Sähkönumerot.fi-palvelussa 38 eri tuoteryhmään.

- UTU:lla on palvelussamme yli 11.000 tuotetta, kolmanneksi eniten.  99 %:lla niistä tuotteista on vähintään yksi tuotekuva, ETIM-standardin mukaiset tekniset tiedot ja tuotekuvaukset, STK:n toimitusjohtaja Tarja Hailikari kertoo. Tuotekorteilla on 19.000 linkkiä yrityksen omille tuotesivuille, tuoteluetteloon tai esitteisiin ja ETIM-standardin mukaisten teknisten tietojen täyttöaste on 73 %.

Yhtiö on jo vuosien ajan osallistunut aktiivisesti alan tuotetietoprosessien kehittämiseen, ja tuotehallintapäällikkö Kari Parviainen on ollut yksi kantavista voimista yleisnimien harmonisoinnissa sekä ETIM-luokkasuositusten ja -käännösten valmistelussa.

- Laadukas ja markkinatarpeiden mukaan kehittyvä tuotetieto luo hyvän pohjan oikeille tuote- ja ratkaisuvalinnoille. Asiakaskokemus alkaa jo ennen toimitusta tai asennusta, ja usein tietoja tarvitaan myöhemmin kohteen elinkaaren aikana. Siksi asia on myös erityisen tärkeä meille, Kari Parviainen kuvailee.

Yhtiön tuotevastaavat asettivat vuosi sitten tavoitteen, että toukokuussa kaikille sähkönumerorekisterissä avoinna oleville tuotteille täydennetään tuotekuvaus. Kurinalaisen työn ja hyvän seurannan avulla projekti saatiin maaliin ajallaan, ja yli 10.000 tuotetta saatiin tältäkin osin mallikkaasti kuntoon.

UTU:n toimitusjohtaja Olli Heinonen pitää saavutusta tärkeänä ja näkee projektissa yhtiön toiminnalle tyypillistä pitkäjänteisyyttä vastata entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi se on osa isompaa kuvaa.

-  Ajantasaisella tuotetiedolla ja sen ammattimaisella hallinnalla on yhä merkittävämpi rooli ajatellen koko sähköalan kehitystä. Tässä kehityksessä haluamme olla vahvasti jatkossakin mukana, hän toteaa.

UTU yhteenveto

Sähkönumerot.fi-palvelussa on vuoden sisällä ollut lähes kaksi miljoonaa käyntikertaa, ja joka arkipäivä tietoja tarkistetaan keskimäärin 17.000 sivulta. Tämän lisäksi tietokanta on päivittäisessä käytössä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden ohjelmistoissa sekä tukkujen verkkokauppojen tiedonlähteenä.

- Parin viime vuoden aikana Sähkönumerot.fi-palveluun on täydennetty erityisesti ETIMin mukaisia teknisiä tietoja ja tuotekuvauksia. Tekniset tiedot löytyvät nyt 60 %:lta tuotteista ja tuotekuvaus 55 %:lta tuotteista, Tarja Hailikari kertoo.

- ETIM-tietojen täyttöaste on 53 % ja sen parantamiseen kiinnitämme erityistä huomiota alkavana vuonna. Jos tuotteen teknisten ominaisuuksien tiedot ovat puutteelliset, se ei nouse hakutuloksiin asiakkaan hakiessa tuotteita teknisten ominaisuuksien perusteella Sähkönumerot.fi-palvelusta eikä esimerkiksi SLO:n, Rexelin tai Onnisen verkkokaupoista, hän muistuttaa.

Lisätiedot: Tarja Hailikari, toimitusjohtaja STK, puh. 040 7358673, tarja.hailikari(at)stkliitto.fi

Kuvat: STK

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. STK edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa palveluja, joista merkittävin on 250.000 sähköteknistä tuotetta sisältävä Sähkönumerot.fi- tuotetietopalvelu.