Katso STK:n lausunto Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018—2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta täältä tai lausuntopalvelu.fi-sivustolta.