Talotekniikka- ym. alojen järjestöt - Rakennus- ja sisustustarvikekaupan yhdistys RASI ry, Elektroniikan Tukkukauppiaat ry, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekninen teollisuus ja kauppa ry - vetosivat  kirjeellään budjettineuvottelijoihin:                     

Haluamme saattaa tietoonne syksyn budjettineuvotteluja varten koko kansantaloudellemme merkittäviä työllisyyteen ja kasvuun vaikuttavia ehdotuksia.

Kevään neljäs lisäbudjetti tarjosi tukea rakentamiselle, mutta kohdentui lähinnä infrarakentamiseen ja uudisrakentamiseen. Korjausrakentaminen edustaa kuitenkin jo puolta koko rakentamisen markkinasta ja on erityisen tärkeä toimialamme pienille ja keskisuurille yrityksille.

Ehdotamme kotitalousvähennyksen maksimimäärän nostamista 5000 €/hlö vuodessa ja kotitalousvähennykseen hyväksyttävän maksimiosuuden nostamista 60 % työn osuudesta.

Edellisen laman aikana elinkeinoelämää ja työllisyyttä elvytettiin menestyksekkäästi nostamalla ja laajentamalla kotitalousvähennyksen käytön vaihtoehtoja. Kotitalousvähennys koskee laajasti suomalaisia ja kohdentuu suoraan kotitalouksille. Rakentamisen toimialan lisäksi kotitalousvähennys on tukenut myös muita toimialoja, joilla vähennystä on ollut mahdollisuutta hyödyntää.

Ehdotamme valtion takauksen kustannuksen laskua kahdesta prosentista nollaan määräajaksi vuoden 2022 loppuun asti.

Asunto-osakeyhtiöissä on yhä kasvavaa korjausrakentamisen tarvetta. Yhteiskunnallisesti on tärkeää, että voisimme varmistaa kansantaloudellisesti merkittävän omaisuuden arvon säilymisen ja erityisesti turvallisen asumisen. Asunto-osakeyhtiöiden remontoinnilla on iso merkitys työllisyyden ylläpitämisessä, ja remontointia tekevät usein toimialamme pienet ja keskisuuret yritykset. Valtion tämänhetkinen lainatakuiden kustannus on ollut kohtuuttoman korkea, eikä tätä instrumenttia ole juurikaan käytetty.

Ehdotamme energiaremonttien tukien rajojen laskua siten, että niiden hyödyntäminen mahdollistuisi myös pienempiin korjauksiin.

Neljännessä lisäbudjetissa ohjattiin tukea öljylämmityksestä siirtymiseksi ympäristöystävällisempiin lämmitysmuotoihin. Kaikki energiaremontit tukevat kuitenkin osaltaan hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisen tavoitetta. Olemassa olevat energiaremonttien tuet ovat hyviä toimia asian edistämiseksi. Tämänhetkisten energiaremonttien rajat ovat kuitenkin niin korkeita, että niiden hyödyntäminen vaatii todella isoja investointeja asukkailta.