Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo kasvoi heinä-syyskuussa 1,1 % vuodentakaiseen verrattuna. Vuoden alusta tarkasteltuna myynti kasvoi 2,6 %. Kumulatiivinen liukuva 12 kuukauden myynti osoittaa 1,6 % kasvua.

- Rakentaminen on pysynyt edelleen hyvässä vauhdissa, mikä on pitänyt sähköteknistä kauppaa yllä ja jopa kasvattanut sitä. Myönnettyjen rakennuslupien määrä ennakoi kuitenkin käänteen odottavan, kun meneillään olevat hankkeet saadaan valmiiksi, ennakoi Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtaja Tarja Hailikari.

Valtionvarainministeriö arvioi juuri julkaisemassaan taloudellisessa katsauksessa, että Suomen talous supistuu tänä vuonna 4,5 %, mikä on aiempia ennusteita vähemmän. Yksityinen kulutus on toipumassa nopeasti, mutta investointiympäristössä vallitsee edelleen epävarmuus.

Alat kääntyvät kasvuun eri tahtiin

Asuinrakennusinvestoinnit vähenevät ennusteen mukaan tänä vuonna 2,0 %. Rakentamisen aloitusten ennakoidaan myös lykkääntyvän, minkä jälkeen asuntoaloitusten määrä palaa lähemmäs pitkän aikavälin keskiarvoa.

Toimitilarakentamisen ja ennen kaikkea julkisten palvelurakennusten vilkas aloitustahti loppuvuonna 2019 pitää muita talonrakennusinvestointeja yllä. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit puolestaan vähenevät paljon tänä vuonna, mutta kääntynevät ensi vuonna jälleen kasvuun.

- Sähkötekniselle kaupalle tärkeät asiakastoimialat tulevat toipumaan lähivuosina eri tahtiin, mikä heijastuu tuotteiden kysyntään. Kun elvyttävien julkisen rakentamisen ja infrahankkeiden vaihe on lopuillaan, ovat esimerkiksi teollisuuden ja asuntorakentamisen investoinnit saaneet toivon mukaan riittävästi aikaa käynnistyä uudelleen, Hailikari sanoo.

Hänen mukaansa oleellista on iso kehityskulku, jossa yhteiskunnan sähköistyminen ja digitalisaatio jatkuvat. Kun työtä niiden eteen tehdään johdonmukaisesti, tuovat ne kaikille hyvinvointia ja auttavat torjumaan ilmastonmuutosta. Tämä tarkoittaa käytännön hankkeita ja infrainvestointeja, joissa sähkötekniikalla on ratkaiseva rooli.

Sähkötukkumyynti vuosineljänneksittäin 2018 2020 3Q

 

SähkötukkumyynninMuutos vuosineljänneksittäin 2018 2020 3Q 

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Tarja Hailikari, Sähköteknisen Kaupan Liitto (STK), puh. 040 7358673, tarja.hailikari(at)stkliitto.fi

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. STK edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa palveluja, joista merkittävin on 250.000 sähköteknistä tuotetta sisältävä Sähkönumerot.fi- tuotetietopalvelu.