Sähkönumerot.fi- ja LVI-INFO.fi-palvelun tuotteet löytyvät nyt Rakennustieto Oy:n ylläpitämästä RT urakoitsijan tuotetieto -sovelluksesta. Päivityksen myötä sovelluksesta löytyy yli 500 000 rakennusalan tuotteen tuotetiedot.

RT urakoitsijan tuotetieto -sovellus parantaa oleellisesti rakennushankkeen osapuolien yhteistyötä tuotetiedon hallinnassa. Sovelluksella dokumentoidaan rakennushankkeessa käytetyt tuotteet sekä tuotetaan rakennuksen tuoteseloste digitaalisesti.

”RT urakoitsijan tuotetieto vastaa rakennusprosessin eri osapuolten tuotetiedon tarpeisiin mahdollistaen elinkaarenaikaisen tiedonhallinnan ja sähköisen luovutuksen. Kolmen rakennusalan vakiintuneen tietopalvelun yhteistyö palvelee siten rakennustuoteteollisuutta, urakoitsijoita ja kauppaa sekä lopulta tilaajia. LVI- ja sähkötuotteiden välittäminen on tullut mahdolliseksi uuden modernin teknologian ja tuotetietokantojen hyvän sisällön avulla. Kehitämme ja laajennamme rakennusteknisten tuotteiden tietokannan sisältöä edelleen voimakkaasti lähiaikoina”, sanoo Rakennustiedon toimitusjohtaja Laura Apilo.

”Tuotetietojemme hyödyntäminen RT urakoitsijan tuotetieto -sovelluksessa toteuttaa visiotamme siitä, että tuotteen valmistaja täyttää sähkötuotteen tiedot vain Sähkönumerot.fi-palveluun, minkä jälkeen tiedot ovat automaattisesti hänen asiakkaidensa tai asiakkaiden asiakkaitten saatavilla suoraan kaikissa heidän käyttämissään ohjelmistoissa”, vahvistaa toimitusjohtaja Tarja Hailikari Sähköteknisen Kaupan Liitosta.

”Yksi rakennusalan digitalisoinnin tärkeimmistä peruspilareista on luotettavat tuotetiedot, jotka ovat helposti saatavilla digitaalisessa muodossa. LVI-INFO.fi:n kytkeminen RT urakoitsijan tuotetietosovellukseen on hyvä esimerkki siitä, miten saadaan LVI-tuotteiden tiedot tehokkaasti käyttöön liiketoimintaketjun eri tahoille. Visiomme mukaan LVI-INFO toimii tässä LVI-tuotteiden valmistajille ja maahantuojille sisäänajoporttina digitaaliseen maailmaan ”, toteaa toimitusjohtaja Magnus Sirén LVI-INFOsta.

RT urakoitsijan tuotetietosovellus helpottaa tietojen hallintaa työmailla ja tuottaa lähtötiedot huoltokirjaan

RT urakoitsijan tuotetieto -sovellus tarjoaa digitaalisen jakelukanavan sähkö- ja LVI-tuotteiden tuotetietojen välittämiseen rakennushankkeisiin ja kiinteistön omistajien käyttöön. Sovelluksen avulla voidaan ylläpitää lakisääteistä työmaan kemikaaliluetteloa ja huolehtia eri tuoteryhmien tuotekelpoisuuden toteamisesta sekä tuottaa luotettavat lähtötiedot kiinteistön huoltokirjan laadintaan.

Palvelussa on tällä hetkellä aktiivisena 468 työmaata, joissa on yhteensä 11 453 urakkaa. Palvelun kautta on merkitty yhteensä jo yli 15 000 rakennustuotetta asennetuksi.

 

Rakennustieto Oy, Sähköteknisen Kaupan Liitto (STK) ja LVI-INFO (LVI-Numero Oy) ovat sopineet tuotetietojen julkaisemisesta
RT urakoitsijan tuotetieto -sovelluksessa:

RT urakoitsijan tuotetieto 211220

 

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. Se mm. ylläpitää Sähkönumerot.fi-tuotetietopalvelua, joka kattaa noin 500 valmistajan ja maahantuojan sähköteknistä tuotetta. Palvelun noin 550 000 sähköteknisestä tuotteesta 250 000 on tällä hetkellä markkinoilla.

LVI-INFO
LVI-INFO (LVI-Numero Oy) ylläpitää LVI-teknisten tuotteiden tuotetietorekisteriä Suomessa.Tietokanta kattaa noin 400 valmistajan/maahantuojan noin 300 000 LVI-tuotetta, joista noin 170 000 ovat aktiivisia tuotteia. Tietokannan tiedot ylläpitävät tuotteiden valmistajat ja maahantuojat. LVI-INFO.fi:n kautta valmistajat, maahantuojat ja tukkuliikkeet myös siirtävät tuotetiedot kustannustehokkaasti toistensa järjestelmiin.

Rakennustieto Oy
on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Teemme merkityksellistä työtä, jotta jokaisella suomalaisella olisi terveellinen, turvattu ja kestävästi rakennettu ympäristö. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Ratkaisumme kattavat talonrakentamisen ja infrarakentamisen. Rakennustieto julkaisee rakennustuotteiden RT tuotetieto -tuotetietokantaa.