Hyvinvointia sähköllä - visio 2030

on Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n näkemys tulevaisuudesta ja sähkön roolista osana jokapäiväistä elämää.

Tutustu visioon Hyvinvointiasähköllä.fi -sivustolla.