sahkonumerot fi    >>


STK Tuotetietopalvelut

kirjat_tietokone

STK:n tuotetietopalvelut palvelevat sähköteknisen kaupan alan toimitusketjun kaikkien portaiden toimijoita tuotetietojen yhdenmukaisessa välittämisessä nopeasti, yksinkertaisesti ja kustannustehokkaasti.

Sähkönumerointi ja perustietojen ylläpito

Sähköisen talotekniikan alalla on Suomessa käytössä ainutlaatuinen yhteinen tuotenumerointijärjestelmä, jota STK ylläpitää.

Jokaisella sähköteknisellä tuotteella on oma sähkönumero, jota koko toimitusketju käyttää. Sähkönumeroa käytetään tuotteen tunnistamiseeni niin valmistajien, maahantuojien, tukkuliikkeiden, urakoitsijoiden kuin suunnittelijoidenkin järjestelmissä.

Sähkönumerosta voi tarvittaessa käyttää lyhennettä Snro. Linkitettäessä Sähkönumerot.fi-palvelun tuotekortille linkin otsikkona suositellaan käytettäväksi 'Sähkönumerot.fi-tuotekortti' tai tilan puutteessa 'Snro-tuotekortti'. Sähkönumerosta on vuosia sitten käytetty lyhennystä SSTL-numero liiton entisen nimen perusteella, mutta tämä lyhennys ei ole enää käytössä.
 

Sähkönumerot.fi

Sähkönumerot.fi –sivusto sisältää noin 250 000 sähköteknistä tuotetta 500 tavarantoimittajalta 1400 tuotemerkillä.
Tuotteiden perustietojen lisäksi Sähkönumerot.fi-tuotekorteilla on 280 000 tuotekuvaa, 120 000 tuotekuvausta,
110 000 tuotedokumenttia ja 230 000 linkkiä toimittajien omille tuotesivuille.

Sähkönumerot.fi -sivuston tiedot ovat tuotetasolla suoraan myös sähkösuunnittelijoiden ja –urakoitsijoiden käytettävissä heidän operatiivisista järjestelmistään.

 

Tuotetietoprosessien kehittäminen

STK on yhteistyössä jäsenyritystensä kanssa sopinut tuoteryhmissä käytettävistä tuotteiden yleisnimistä ja laatinut ohjeet teknisen tuotenimen muodostamiseksi sekä kehittänyt Tuotetietostandardin, jolla tuotetta koskevat tiedot tulee siirtää valmistajilta ja maahantuojilta tukkuliikkeiden järjestelmiin. Lue lisää Sähkönumerot.fi > Tietoa ja ohjeet

Tuotetieto oppaat

Sähkönumeroiden ja tuotetietojen ylläpitäjien avuksi on koottu kolmiosainen Sähkönumerot.fi-opas:

  • Sähkönumerot.fi ABC pitää sisällään perustiedot sähkönumeroista, sähkönumeron hakemisesta ja tuotetietojen ilmoittamisesta sekä Sähkönumerot.fi-itsepalvelusta.
  • Teknisen nimen ohjeistus on opas, johon on koottu ajantasaiset suositukset Teknisen nimen muodostamiseksi
  • Yleisnimisanasto pitää sisällään kaikki tuoteryhmissä käytössä olevat harmonisoidut yleisnimet.

Sähköisessä muodossa löydät oppaat osoitteesta Sähkönumerot.fi > Tietoa ja ohjeet > Ladattavat tiedostot
Kirjalliset oppaat saat pyynnöstä veloituksetta STK:n toimistosta: tuotetiedot/stkliitto.fi

Sähkönumerojärjestelmän tuoteryhmät ja niihin liittyvät yleisnimet löydät osoitteesta Sähkönumerot.fi > Tuoteluettelo ja edelleen Yleisnimet.