<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

RAVA3Pro-hanke siirtää rakennusvalvonnan tietomalliaikaan

Featured Image

Suomi on ollut pitkään tietomallintamisen eturivin maita. Tuleva rakentamislaki edellyttää rakennusalalta kuitenkin vielä vahvempaa digitalisaatiota, kun rakennuslupaprosessi mahdollistuu tietomallipohjaiseksi. Nyt valmistunut kansallinen RAVA3Pro-hanke tarjoaa rakennusvalvonnalle ja koko toimialalle välttämättömiä välineitä tietomallien systemaattiseen hyödyntämiseen.

RAVA3Pro oli Helsingin kaupungin johtama ja valtionvarainministeriön rahoittama kehityshanke, jossa oli mukana 23 kuntaa. Helsingin hankekumppaneina olivat Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Iisalmi, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kirkkonummi, Lahti, Lohja, Mikkeli, Oulu, Pori, Salo, Seinäjoki, Sysmä, Tampere, Turku, Tuusula, Vantaa, Ylöjärvi ja Äänekoski. RAVA3Pro tähtäsi kuntien rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen kehittämiseen ja tietomallien tarkastamisen automatisointiin.

Rakennuslupakäsittelyn automatisointi edellyttää vastaanotettavan tiedon standardisointia kansallisella tasolla. RAVA3Pro:n vakiointi perustuu avoimen IFC-tietomallistandardin (Industry Foundation Classes) käyttöön tiedonsiirrossa. Hanke tuotti ensimmäiset IFC-tietosisältövakioinnit, käyttötapaukset ja yleispätevän IFC-tarkastamisen lukuohjeen. Samalla luotiin tarkastussäännöstöt Solibri-ohjelmistoon. Hanke tuotti myös vapaaseen käyttöön esimerkkimallit suunnittelualoittain pienkerrostalokohteesta. Sähkötieto ry rahoitti samasta kohteesta Sähkön -esimerkkimallin, joka tehtiin yhteistyössä kokonaisuuteen hankkeen kanssa.

RAVA3Pro toteutti Lupapiste- ja Trimble Locus -asiontipalveluohjelmistoille valmiudet lukea rakennushankeilmoituksen (RH) tietosisällöt IFC-tietomallista. Muita tuloksia ovat avoimeen käyttöön tarkoitetut pilottimallit, IFC-tiedoston koordinaatiston tarkastus ja muunnos pilvipalveluna ja RH-tietojen rikastamiseen tarkoitettu lisäosa Simplebim-ohjelmistoon.

Tietomallit sisältävät koko rakennuksen kolmiulotteisen kuvauksen, jolloin mallin tarkastelu ympäristömallissa voi olla hidasta. Siksi RAVA3Pro pilotoi pelkän ulkovaipan automaattista suodattamista mallista eri ohjelmistoissa (XDTwin, Vektorio ja Sova3D). Lupapiste sai hankkeen yhteydessä valmiudet kaupunkimallin katseluun naapurikuulemisen osiossaan.

Hanke määritteli palvelurakenteen aikataulutietoa sisältävien 4D-mallien tarkasteluun rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisten tarpeisiin. RAVA3Pro teki myös erilaisia jatkokehitykseen tarvittavia selvityksiä (KuntaGML, tietomallien hyödyntäminen asemapiirroksen tuottamisessa, tietomallien hyödyntäminen kaupunkimittauksessa ja pilottikokemuksien raportti). Lisäksi mainittakoon buildingSMART Internationalin RIR-kehitysryhmällä teetetty raportti IFC-standardin tietosisältöjen kehitystarpeista, joita hankkeen yhteydessä havaittiin.

RAVA3Pro luo edellytyksiä uuden rakentamislain onnistuneelle toimeenpanolle ja rakennusvalvonnan digitalisaatiolle ja automatisoinnille. IFC-mallista automaattisesti saatavat RH- tiedot parantavat tietojen luotettavuutta ja tehostavat prosessia, kun käsin kirjoitettavan tiedon määrä vähenee. Tietomallipohjaiset lupaprosessit vauhdittavat koko Suomen kiinteistö- ja rakennusalaa siirtymään dokumenttipohjaisesta malliperustaiseen toimintatapaan. RAVA3Pron edelläkävijyys on saanut tunnustusta myös kansainvälisesti.

Rakennusala on esittänyt tarpeen käynnistää jatkohanke RAVA3Prolle. Hyvää yhdessä tekemisen vauhtipyörää ei kannata nyt pysäyttää, vaan jatkaa uudella hankkeella seuraavien kriittisten kehitysosien kuntoon saamiseksi. Rakennusalan erittäin huonon suhdanteen vuoksi valtion tuki kehittämiseen on välttämätön.

 

Lisätietoja hankkeen tuloksista:

www.rava3pro.fi

Anna-Riitta Kallinen, RAVA3Pro projektipäällikkö, anna-riitta.kallinen@arkcon.fi, puh. 040 770 9799
Aarno Alanko, RAVA3Pro ohjausryhmän puheenjohtaja, lupayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvonta, aarno.alanko@hel.fi, puh. 040 668 5685