<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyt ympäristötietoa tuottamaan STK:n ja One Click LCA:n yhteistyön avulla

Featured Image

Nyt ympäristötiedon tuottaminen omista tuotteista on askelen helpompaa, kun STK ja One Click LCA ovat solmineet yhteistyösopimuksen EPD-ohjelmiston jäsenetuhinnasta liiton jäsenyrityksille. EPD (Environmental Product Declaration) eli ympäristöseloste on vapaaehtoinen, standardoitu ja luotettava tapa esittää tuotteen tai palvelun elinkaarianalyysi.
 
Sähkönumerot.fi-tuotetietopalvelun kautta rakentamisen arvoketjussa on jo kauan voitu käyttää tuotetietoja valintoihin ja vertailuun sekä siirtää dataa rajapintojen kautta ammattilaisten eri hyötyohjelmistoihin. Nyt tuotetietopalvelussamme on kenttä myös tuotteen GWP-arvolle eli luvulle, joka kertoo tuotteen ja sen valmistamisen ominaislämmitysvaikutuksen (Global Warming Potential).

One Click LCA on suomalainen ohjelmistoyritys, joka kehittää ja myy rakentamisen ja rakennustuotteiden elinkaariarvioinnin ohjelmistoja. Yrityksen missio on tukea päästöttömän tulevaisuuden rakentamista maailmanlaajuisilla elinkaariarviointien (LCA), ympäristöselosteiden (EPD) ja muiden kestävyysratkaisujen avulla.

 
Kuka tarvitsee EPD:n tietoja?
 
Taksonomia eli kestävyysluokittelu velvoittaa rahoitusalan toimijoita tunnistamaan vähähiilistä taloutta tukevia ratkaisuja. Nyt alkuvaiheessaan tämä sääntely vaikuttaa ainakin kiinteistösijoittajien raportointiin, minkä rakentamisen arvoketjun kaikki toimijat alkavat tuntea arjessaan.

Helsingin kaupunki on jo päättänyt ottaa elinkaaren hiilijalanjäljen raja-arvon käyttöön talorakentamisen vähähiilisyyden ohjauskeinona. Talotekniikan pääosat huomioidaan raja-arvon laskennassa. Tutustu Helsingin ohjeeseen laskentaa ja raportointia varten: https://www.hel.fi/static/att/helsingin-ohje-elinkaaren-hiilijalanjalkilaskelmiin.pdf

Laskentatapaa varmasti täsmennetään vielä vuoden 2024 aikana, kunhan tulevan rakentamislain asetukset ilmastoselvityksestä ja materiaaliselosteesta valmistuvat ja selviää, mitä tietoja lopulta tullaan vaatimaan rakennusluvan yhteydessä eri rakennusosien ilmastovaikutuksista.

EPD mahdollistaa A1-A3 vaiheessa päästöjen laskemista rakentamisen puolella tuotekohtaisilla spesifeillä arvoillaan, jonka ansioista EPD:llä varustetut tuotteet tulevat helpommin valituiksi raja-arvon alaisiin projekteihin ja kohteisiin, joihin haetaan mitä tahansa ympäristösertifikaattia.
 
Senaatti-kiinteistöt on yksi edelläkävijöistä
 
Senaatti-kiinteistöjen talotekniikkaryhmän päällikkö Pasi Hyyppä sanoo heidän tahtotilansa olevan, että hiililaskenta tulee uudis- ja peruskorjaukseen.
 
- Se, mitä mittaat, tuppaa myös kehittymään. Teemme jo investointivaiheessa vertailulaskelmia eri tuotevaihtoehtojen mukaan, ja rakentamisen jälkeen pitää tehdä koonti tosiasiallisesti käytetyistä tuotteista. Siksi hallittu tietojen keruu ja dokumentaatio ovat tärkeitä, hän kertoo.
 
-  EPS:ssä lasketaan runsaasti eri yksityiskohtia, mutta toistaiseksi meille riittää niistä GWP-tieto. Olennaista on, että tieto on laskettu yleisesti sovittujen menettelyjen mukaisesti – yritysten ikiomia laskelmia ei voi hyödyntää laskennassa, Pasi Hyyppä sanoo.
 
Senaatti-kiinteistöille tuotetiedot ovat tärkeitä sekä hiilipäästöjen seuraamiseen ja niihin vaikuttamiseen. Toinen päämäärä on pystyä tunnistamaan ja kierrättämään rakennusosia tulevaisuudessa.

Käytä jäsenedut hyväksenne!

STK:n jäsenyritykset saavat nyt  50 prosentin edun  ohjelmiston käyttöönoton koulutuksesta ja 12,5 prosentin pysyvän edun EPD Generaattori -lisenssistä. Jäsenedun saavat vieläpä tuplana ne yritykset, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa vuodessa

Jäsenyritykset saavat myös 20 prosentin hyödyn ensimmäisenä lisenssivuotena kaikista EPD Hub -tilauksista, mikäli ne tilataan yhdessä EPD Generator -lisenssin kanssa. EPD Hub on kolmas osapuoli, joka julkaisee ja verifioi One Click LCA:lla tuotetut EPD:t. 

Eikä hätää, vaikka olisitte jo aloittaneet One Click LCA:n asiakkaina: jäsenetu kuuluu teille jo seuraavista uusista laskuistanne. Takautuvasti jäsenetuja ei kuitenkaan saa.

Julkaisemme EPD:stä ja One Click LCA -yhteistyöstä oman sivusto-osansa pian. Merkitse myös kalenteriisi 13.3.2024 aamuwebinaaria varten.