<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mihin tarvitaan  EPD-dokumenttia?

EPD=Environmental Product Declaration

CO2_AS_511450954

Lataa Revit-applikaatio Autodeskin App Storesta.

Kysy lisää tai tilaa käyttölisenssi.

Toimi näin
Lataa Sähkönumerot for Revit -lisäosa Revit Storesta
Asenna lisäosa Revit-sovellukseesi
Osta käyttölisenssi tai tilaa ilmainen testitunnus
Aloita Sähkönumerot for Revit -lisäosan käyttö ja hyödynnä tuotetietoja suunnittelussasi

EPD (Environmental Product Declaration) on standardoitu ja varmennettu asiakirja, joka raportoi tuotteen ympäristövaikutuksista. Ympäristötiedot luodaan kokonaisvaltaisen elinkaariarvioinnin (LCA) avulla ja ne varmennetaan kolmannen osapuolen toimesta.

Miten EPD hyödyntää liiketoimintaasi?

Läpinäkyvyys ja luotettavuus

EPD tarjoaa objektiivisen ja standardoidun tavan esittää tuotteen ympäristövaikutukset. Se perustuu elinkaariarviointiin (LCA), jonka avulla tuotteen tai palvelun vaatimia resursseja ja ympäristövaikutuksia voidaan analysoida ja arvioida.

Kilpailuetu

EPD mahdollistaa oman ympäristösuorituskyvyn mittaamisen, joka puolestaan auttaa vertailemaan itseä kilpailijoihin. Tämä antaa mahdollisuuden korostaa niitä alueita, joilla tuote on muita parempi.

EPD:n olemassaolo voi olla ratkaiseva tekijä tuotteen valinnassa suurissa projekteissa. EPD:t myös varmistavat, että tuote on mukana rakennusalan ympäristötietokannoissa.

Tuotekehitys ja riskienhallinta

EPD:n tarjoamat tiedot auttavat ymmärtämään tuotteen koko elinkaaren vaikutuksia ja tunnistamaan kriittiset materiaalit. Tämä puolestaan mahdollistaa valmistusprosessien optimoinnin ja laajemman arvoketjun kestävän kehityksen parantamisen.

EPD:t tukevat tuotekehitystä tunnistamalla, missä ja miten ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. Tämä valmistaa yritystä kohtaamaan muuttuvat ympäristövaatimukset.

Lainsäädäntö ja säännökset

Joissakin maissa ja alueilla on säännöksiä tai lainsäädäntöä, jotka vaativat tuotteilta tiettyjen ympäristötietojen ilmoittamista. EPD:n avulla näihin vaatimuksiin on helppo vastata.  


Ympäristötietoisuus

Yhä useammat kuluttajat ja yritykset ovat ympäristötietoisia ja etsivät tuotteita, jotka ovat ympäristöystävällisiä. EPD:n avulla tuotteen ympäristötiedot on helposti nähtävillä ja on merkittävä tekijä kilpailutilanteessa.

Viestintä ja markkinointi

EPD on tehokas faktapohjainen työkalu viestinnässä ja markkinoinnissa, kun halutaan korostaa tuotteen ympäristöominaisuuksia.

Yhteistyö koko toimitusketjussa

EPD:n avulla voi tehdä yhteistyötä toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Ympäristöluokitukset

Monet rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmät, kuten LEED ja BREEAM, antavat pisteitä tuotteille, joilla on EPD.

EPD:n laatiminen tuotteelle tarjoaa monia etuja, kuten paremman markkina-aseman, riskienhallinnan ja faktapohjaista tietoa tuotteiden ympäristövastuusta. Se myös auttaa tunnistamaan tuotteen kehityskohteita.

Miten saada EPD:t tehokkaasti ja luotettavasti?

EPD:n voi luoda kahdella tavalla: Voit palkata konsultin tekemään sen tai voit luoda sen itse tähän tarkoitetulla
ohjelmistolla ja materiaalitietokannalla.


Molemmissa tapauksissa sinun on maksettava kolmannen osapuolen varmennuksesta ja julkaisusta, ja sinun
on kerättävä yksityiskohtaista tietoa tuotteestasi ja prosesseistasi.

One Click LCA -ohjelmisto

Suomalainen One Click LCA on maailman johtava helppokäyttöinen ja automatisoitu elinkaariarviointiohjelmisto, jonka avulla voit laskea ja vähentää rakennus- ja infrastruktuurihankkeiden, tuotteiden sekä portfolion ympäristövaikutuksia.

One Click LCA:n pre-verified EPD-generaattori on automatisoitu ja edullinen työkalu, jolla voidaan luoda ympäristöselosteita(=EPD), jotka noudattavat: ISO 14040, ISO 14044, EN 15804+A1+A2 ja ISO 21930 sekä ISO 14025 standardeja.

One Click LCA EPD -malleja käyttämällä säästää aikaa, joka kuluu EPD:iden luomiseen

Click LCA EPD -malleja on saatavana laajalle valikoimalle tuoteluokkia, ja ne antavat käyttäjille pääsyn heidän tuotettaan koskevaan valmiiseen LCA-malliin. Tämä tarkoittaa, että suurin osa EPD:n luomistyöstä tehdään jo ennen kuin aloitat työskentelyn projektin parissa. Käyttäjien tarvitsee vain muokata tuotteen valmistuskohtaisia ​​tietoja ja skenaarioita. EPD-mallien käyttö helpottaa tuotekohtaisten EPD-dokumenttien luomista ja niiden saamista kolmannen osapuolen varmentamiseen ja julkaisemiseen lyhyemmässä ajassa.

One Click LCA varmistaa EN-standardien noudattamisen

One Click LCA:n EPD-mallit on yhdenmukaistettu standardien EN 15804+A2:2019 ja ISO 21930 mallinnuskäytäntöjen kanssa.  Valitusta ohjelmaoperaattorista riippuen voi olla tarpeen noudattaa lisäsääntöjä tai standardeja, mikä on malleissa otettu huomioon.

Pääsy tuoteluokkakohtaisiin tietoihin
Käyttäjällä on myös pääsy tuoteluokkakohtaisiin tietoluetteloihin, jotka tulevat EPD-mallien mukana. Käyttäjän ei tarvitse etsiä valtavasta 20 000 datapisteen tietokannasta monimutkaisilla nimillä löytääkseen tarvittavat tiedot tuotteelle.  Käyttäjät voivat nyt listata asiaankuuluvat datapisteet muutamassa sekunnissa yksinkertaisesti ja suoraviivaisesti.

 

STK:n mahdollinen yhteistyö One Click LCA -ohjelmiston kanssa

STK harkitsee yhteistyötä One Click LCA:n kanssa tarjotakseen jäsenistölleen mahdollisuuden edullisempaan ja helpompaan EPD:n luontiprosessiin.
Jäsenyrityksen hyötyjä ohjelmiston käytöstä STK:n yhteiskäyttölisenssillä:

  • Ecoinvent datapankki integroituna ja lisensoituna järjestelmään, kompleksisien tuotteiden ympäristövaikutuksien laskentaan ja määrittelyyn
  • EPD verifiointi ja julkaisu integroituna ja katettuna STK jäsenille yhdistyksen toimesta
  • Koulutus, konsultointi ja työpaja työskentelyyn STK jäsenille

Selkeä ja skaalautuva ratkaisu

  • Valmiit yhteensopivat mallipohjat, jotka mahdollistavat korkean standardoinnin ja skaalautuvuuden.
  • Onnistunut onboarding taattu, sillä One Click LSA konsulttitiimi puhuu 7 kieltä.
  • Tekninen tuki ja ohjelmistopäivitykset sisältyvät aina ohjelmistoon
  • Tässä ratkaisulla hoituu niin PK-yritysten kuin maailman suurimpien yritysten EPD prosessi.

Ainutlaatuinen lisäarvo

  • Edulliset ja nopeat EPD verifioinnit sekä julkaisut yhdellä ratkaisulla.
  • Maailmanlaajuiset luotettavat datapisteet eri tuotekategorioille ja valmistaja segmenteille.
  • Helppokäyttöinen ohjelmisto, jossa on ohjatut workflow:t, datan jakamismahdollisuudet ja tiedon tuonnin ominaisuudet, jotka säästävät jäsenyritysten aikaa.

STK:n kysely liiton jäsenille tuotteiden ympäristödokumenttien laadinnasta

STK selvittää jäsenyritysten tämän hetkistä valmiutta ympäristödokumenttien laadintaan ja kartoittaa mahdollista kiinnostusta
One Click LCA -ohjelmiston käyttöön liiton yhteiskäyttölisenssillä.