<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
 

STK:n työryhmät

STK:ssa toimii useita työryhmiä, joiden toimintaan olet jäsenyrityksen ammattilaisena tervetullut mukaan. Osa työryhmistä kokoontuu säännöllisesti ja osa tarvittaessa. Työryhmien kokouksissa noudatetaan Kilpailuoikeudellinen menettely STK:ssa -toimintaohjetta.

Jäsenyritysten edustajat ovat tervetulleita mukaan kaikkiin työryhmiin! Ilmoittaudu liiton toimistoon, jos haluat mukaan työryhmiin.

hot-air-balloons-1867279_600x450

Viestintäyhteistyöryhmä

 • Keskustelee yleisistä sähköalan toimintaympäristöön ja edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä.

 • Tekee ehdotuksia jäsenistöä ja koko sähköalaa koskeviksi viestintätoimenpiteiksi ja tapahtumiksi sekä osallistuu sellaisten valmisteluun.

 • Ehdottaa tarvittaessa muutoksia liiton viestintästrategiaan.

Työryhmä kokoontuu kolme-neljä kertaa vuodessa. Viime aikoina keskeisinä teemoina ovat olleet markkinointiviestintä, vastuullisuus ja uusien osaajien saaminen alalle.

Vaikuttamis- ja edunvalvontatyöryhmä

 • Tunnistaa asiat ja teemat, joissa koko STK:n jäsenyrityksillä ja sähköalalla on edunvalvontaintressi.

 • Selvittää ja muodostaa STK:n jäsenistön ja sähköalan yhteisen mielipiteen asioista.

 • Tarjoaa riittävän tiedon, osaamisen ja resurssit lausuntojen ja muiden  tarvittavien dokumenttien valmistelemiseksi.

 • Päättää edunvalvontatoimenpiteistä.

office-1209640_600x450
CO2_AS_511450954-1

Tuotetietojen hallinnan ohjausryhmä

 • Keskustelee ja ottaa kantaa tuotetietoasioihin, kuten tuotetietojen sisältö, tuotetietostandardi, ETIM, tiedonsiirtotavat, tuotetietoprosessit ja ohjeistus sekä sähkönumerot.fi -palvelun toiminnallisuudet.

 • Tekee ehdotuksia tuotetietoihin liittyvistä viestintätoimenpiteistä sekä mahdollisten tapahtumien suunnittelu ja osallistuu niiden toteutukseen.

Tuotealueiden työryhmät

 • Perustetaan tarpeen mukaan tuotealueittain, tuoteryhmittäin tai tuoteperheittäin.

 • Keskustelee ja ottaa kantaa oman tuotealueen tilasotinti- ja tuotetietoasioihin, esimerkiksi ETIMin mukaisten teknisten tietojen määrittelyyn.

 • Toiminnassa olevat työryhmät: Valaistusryhmä ja Kaapeliryhmä.

 • Ei säännöllisiä tapaamisia, kokoontuu tarvittaessa.

tyoryhmä_600x450