<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Säästä rahaa ja vältä riskit

Sijoittajat ja rakennusten omistajat arvostavat usein hyvää ja kasvavaa tuottoa ja toisinaan myös riskien minimointia. Rakentamisessa riskejä ja tuottoa voidaan hallita esimerkiksi digitaalisen tuotetiedon avulla.

Sähköisen talotekniikan ala on käyttänyt vakioitua tuotetietoa digitaalisena jo parikymmentä vuotta. Kun valmistaja tai maahantuoja on tallentanut tuotteen tekniset tiedot tuoteluokittelun ja standardien (Tuotetietostandardi ja ETIM) mukaisesti tietojärjestelmään, tiedot ovat heti tukkukaupan, suunnittelijan ja urakoitsijan saatavilla ja hyödynnettävissä.

Mitä enemmän rakentamisen tuotetietoa saadaan siirrettyä vakioituun digitaaliseen muotoon, sitä paremmin tietomalli toimii koko rakennusprojektin elinkaaren ajan. Se tehostaa koko prosessia, mikä näkyy omistajien ja sijoittajien etuna, ajan ja rahan säästymisenä.

Läpinäkyvyys ja vastuullisuus edellä pysyt lainsäädännön mukana

Tuotetieto kiinnostaa yhä enemmän myös lainsäätäjiä Suomessa ja EU:ssa. Pyrkimykset vastuullisuuteen ja kiertotalouteen edellyttävät ympäristötietoja rakennustuotteissa käytetyistä metalleista, muoveista ja kemikaaleista sekä niiden tuotannon aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä.

Kun tuotteen sisältö ja vaikutukset tunnetaan ja tieto välitetään läpinäkyvästi, hyödyt ulottuvat silloin koko rakennuksen elinkaaren loppuun ja sen komponenttien ja raaka-aineiden uudelleenkäyttöön asti. Säästöt materiaalikustannuksissa ovat omistajan ja sijoittajan etu.

STK ylläpitää ja jakaa tuotetietoa

Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK ry) ylläpitämässä palvelussa on tuotetietoja yli 600 000 rakentamisen sähköteknisestä tuotteesta. Arvoketjun eri toimijat saavat helposti integroitua tämän digitaalisen tuotedatan omiin järjestelmiin tai ohjelmistoihin rajapinnan kautta. Näin ajantasaisen lisätiedon saaminen on nopeaa missä tahansa projektin vaiheessa.

STK:n olemassa oleva järjestelmä vastaa hyvin uudistuvan maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteisiin. Myös LVI-tuotteilla on vastaavat digitaaliset tuotenumerot. Jatkossa näemme ehkä senkin, että rakennustuotteet saisivat kattavasti digitaalisen tuotetiedon.


stkliitto-logo_600
sahkonumerot_fi_300x35px
ETIM Finland_770x324