<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
 

STK:n palvelut

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) on sähköteknisellä alalla toimivien tukkuliikkeiden, valmistajien ja maahantuojien toimialajärjestö. Liitto tuottaa jäsenistölle digitaalisia tuotetietopalveluita, viestintää ja koulutusta, joiden avulla ala vahvistaa osaamistaan, kilpailukykyään ja vaikuttavuuttaan julkisuudessa.

tuotetietopalvelut

Tuotetietopalvelut

  • STK ylläpitää ja kehittää Sähkönumerot.fi-palvelua, joka sisältää 600 000 sähköteknisen tuotteen tuotetiedot.

  • Sähkönumerot.fi-tuotekorteilla on tuotteiden perustietojen lisäksi kuvia, tuotekuvauksia, teknisiä tietoja, dokumentteja sekä linkkejä toimittajien omille tuotesivuille.

  • Tuotetietoja hyödynnetään laajasti alan  yrityksissä sekä sekä sähkösuunnittelu- ja määrälaskentaohjelmistoissa ja se onkin alan ainutalaatuinen tuotetietopankki.

Viestintäpalvelut

  • STK toimii keskustelun avaajana julkisuudessa ja pitää sähköalan lippua korkealla yhteiskunnassa.

  • Liitto tuottaa säännöllisesti tiedotteita ja sähköistysalaa koskevia artikkeleita mediaan, omille verkkosivustoille ja jäsenille sekä järjestää tapahtumia ja ylläpitää hankkeita ja tietopalveluita: Sähkönumerot.fistkliitto.fi ja hyvinvointiasähköllä.fi.

  • STK kerää sähköalan tilastotiedot.

Viestintäpalvelut
edunvalvonta

Edunvalvonta

  • STK toimii yhteistyössä oppilaitosten ja muiden alan järjestöjen kanssa. Se huolehtii osaltaan siitä, että koulutus on korkeatasoista, ala on vetovoimainen ja yritykset saavat tulevaisuudessakin palvelukseensa parhaat osaajat.

  • STK kehittää aktiivisesti alan toimitusketjun digitaalisia tuotetietoprosesseja.

  • STK tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa ja osallistuu sähköteknistä alaa koskevan lainsäädännön kehittämiseen.