<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hiilirajamekanismi on uusi väline hiilivuodon torjuntaan

Featured Image

Teknisen kaupan liitto järjesti 9.6.2023 webinaarin CBAM-hiilirajamekanismista. CBAM-hiilirajamekanismi on EU:n uusi väline ehkäistä hiilivuotoa eli päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle. Mekanismi tuo maahantuojille merkittäviä uusia velvoitteita. Säätely koskee mm teräksen, raudan ja alumiinin tuotteita ja siten jäsenyrityksiämme muun muassa ruuvien ja muttereiden osalta.

Webinaarin puhujina olivat työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen sekä Tullin tulliylitarkistaja Sture Skinnar.

CBAM-hiilirajamekanismi tuo maahantuojille merkittäviä muutoksia

Tietyille EU:n ulkopuolelta tuleville tuotteille asetetaan saman suuruinen maksu kuin joka kohdistuu EU:ssa valmistettuihin vastaaviin tuotteisiin EU:n päästökaupan seurauksena. Tavoitteena on hiilivuodon torjunta, sekä kannustaminen päästöjen vähentämiseen.

Käyttöönotto tulee tapahtumaan vaiheittain. Ennen varsinaista CBAM-maksun keräämistä astuu voimaan 1.10.2023 alkaen ainoastaan raportointivelvoite, joka tuotteen maahantuojan tulee toimittaa komissiolle neljännesvuosittain.  Ensimmäinen raportti on toimitettava 31.1.2024 mennessä ja sen on sisällettävä tiedot tuotteesta ja sen päästösisällöstä. Käytännössä maahantuojalla on vastuu saada kolmannessa maassa sijaitsevalta valmistajalta tarvittava päästödata.  Varsinaisen CBAM-maksun soveltaminen alkaa asteittain 1.1.2026.

Vuoden 2026 alusta maahantuojan on hankittava tavaroiden valmistuksessa syntyneitä päästöjä vastaava määrä CBAM- todistuksia sekä annettava vuosittain CBAM-ilmoitus komissiolle . Jokainen maahantuoja määrittää valtuutetun ilmoittajan, joka rekisteröityy komission ylläpitämään CBAM-rekisteriin. CBAM-ilmoituksessa tulee ilmoittaa tuotteen toteutuneet päästöt (tuontisähkön osalta oletusarvot.) Ensimmäinen ilmoitus annetaan vuoden 2026 tuonnista viimeistään 31.5.2027.

Lisätietoa CBAM:stä saa esimerkiksi Tullin sivulta tai voit selata esitykset alla olevista dioista.

Juhani Tirkkonen

Sture Skinnar