<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ratkaisuja on – onko rohkeutta muuttua?

Featured Image

Energia- ja ympäristöhaasteiden ratkaisun avain on sähkö. Samalla se on veturi uudelle, kestävämpien ratkaisujen taloudelle. (TE 21.1.)

Irtautuminen fossiilisista ja päästöttömämmin tuotettu sähkö siirtää energiankäyttöä reilusti ympäristömyötäisemmäksi.

Sähkön säästö ei merkitse paluuta pimeään ja palelemiseen. Päinvastoin: valittavissa on energian käyttöä ohjaava kiinteistöautomaatio, joka tuo hyötyjä toimintaan ja turvaa ja mukavuutta elämään.

Näin rakennusten valon, lämmön ja sähkön käytön tehostaminen vähentää hukkaa ja tuhlausta, mistä hyötyvät teollisuus, kunnat ja koditkin.

Liikenteen sähköistyminen yhdistää energia- ja ympäristöhyödyt globaalisti kasvaviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Panostukset latausverkostoon ja puhtaampiin ajoneuvoihin hyödyttävät pitkävaikutteisesti koko yhteiskuntaa. Ilmastonmuutoksen torjunta jää vajaaksi ilman kuljetusten ja liikenteen uutta energiavaihdetta.

Ratkaisuja on. Kysy 96 jäsenyritykseltämme www.stkliitto.fi ja ryhdytään töihin!

Sallamaari Muhonen
toimitusjohtaja
Sähköteknisen kaupan liitto ry

Julkaistu Talouselämä-lehden Energia ja ympäristö -liitteessä 21.1.2022