<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

co2data.fi päivittyi: valaisimille lisää luokkia  & päivitettyjä arvoja

Featured Image

STK on tehnyt yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen kanssa rakentamisen päästötietokannan täydentämiseksi keskeisten sähköteknisten tuotteiden osalta. Päästötietokanta co2data.fi ylläpitää Suomessa käytössä olevien rakennustuotteiden sekä rakentamisen prosessien ja palveluiden keskimääräisiä päästötietoja.

Näin rakennusten koko elinkaaren aikaisten ilmastovaikutusten laskentaa voidaan yhdenmukaistaa ja edistää vähähiilistä rakentamista silloinkin, kun käytettävissä ei ole ympäristöselosteisiin, kuten EPD:hen, perustuvia tietoja rakennuksessa käytetyistä tuotteista.

Juuri tehty päivitys onkin tuonut tietokantaan lisää luokkia valaisimille,  kaapeleille ja kaapeliteille, joilla on nyt käytössä nämä luokat:

  • Katu- tai pylväsvalaisin
  • Moduulivalaisin
  • Ripustusvalaisin
  • Teollisuusvalaisin
  • Yleisvalaisin, LED
  • Kaapelitiet ja -tikkaat
  • Sähkökaapeli, matalajännite
  • Sähkökaapeli, keskijännite

Lisäksi päivityksen yhteydessä on tarkennettu valaisimiin liittyviä arvoja vastaamaan paremmin erityyppisten tuotteiden todellisia ilmastovaikutuksia. Sähkönumerot-tuotetietokantaan nämä arvot ovat valmistajien käytettävissä ilmoittamalla luokan ID.