Tiekartta ilmasto-neutraaliin sähköenergia-järjestelmään

Featured Image

EL-TRAN-konsortio on julkaisut hankkeen tuloksien pohjalta tiekartan, jossa esitellään toimia, joiden avulla Suomea voidaan ohjata kohti ilmastoneutraalia ja resurssitehokasta sähköenergiajärjestelmää. Tiekartta kokoaa yhteen Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman EL-TRAN-hankkeen (2015–2021) tutkimustulokset ja esittää niiden perusteella tehdyt suositukset energiasiirtymään, joka on välttämätön ilmastonmuutoksen takia.

Tiekartta on laadittu laajaan, monitieteisen tutkimuksen sekä sidosryhmäyhteistyön pohjalta. EL-TRAN-konsortio tuotti kaikkiaan 20 suomenkielistä, sidosryhmille suunnattua ja suosituksia sisältävää analyysia yli sadan tieteellisen julkaisun ohella. Konsortio yhdisti insinööritieteellistä, yhteiskuntatieteellistä sekä oikeustieteen tutkimusta sähköjärjestelmän murroksen ymmärtämiseksi, selittämiseksi ja ennakoimiseksi. Sen osapuolia olivat Tampereen korkeakouluyhteisö (Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen teknillinen yliopisto), Itä[1]Suomen yliopisto, Turun yliopisto ja VTT. Konsortion vuorovaikutuspaneelin tapaamisiin osallistui yli 30 yrityksen, julkisyhteisön tai kansalaisjärjestön edustajaa.

Hankeen tuloksista on myös syksyllä 2021 julkaistu kirja Electrification- Accelerating the Energy Transition.

EL-TRAN hanke oli Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke, joka oli ensimmäisiä Tampereen korkeakouluyhteisön kehittämisen pohjalta syntyneitä monitieteellisiä hankkeita. TAMK:sta siihen osallistui ja oli mukana useissa tutkimusjulkaisuissa Talotekniikan koulutuksen opettajia yliopettaja Pirkko Harsian johdolla.

Tutustu VTT:n julkaisemaan tiekarttaan.

 

Lisätietoja:
yliopettaja Pirkko Harsia
Tampereen ammattikorkeakoulu
pirkko.harsia(at)tuni.fi
p. +358 50 555 3111