<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tuotetiedon tarjontaan kannattaa panostaa – näin pääset alkuun

Featured Image

Rakennettu ympäristömme koostuu tuotteista ja materiaaleista, joiden ominaisuuksista halutaan tietää yhä enemmän. Valmistajiin ja maahantuojiin kohdistuu kasvava paine tuottaa ja jakaa kattavaa tuotetietoa. Panostus siihen kuitenkin kannattaa, sillä se tuo merkittäviä hyötyjä niin itse valmistajille kuin koko rakentamisen alalle ja yhteiskunnalle. Yksi esimerkki tehokkaaksi osoittautuneesta toimintamallista löytyy sähköteknisen kaupan alalta.

Tietoa tuotteista tarvitaan yhä enemmän

Tuotetiedon tarve ei kohdistu ainoastaan rakennuksen suunnitteluun ja toteutukseen, vaan sen koko elinkaareen – käyttöön, kunnossapitoon, korjauksiin sekä purkuun kierrätyksineen. Eri vaiheissa työskentelee laaja joukko oman alansa ammattilaisia. Heille on oleellisen tärkeää tietää, mistä rakennusmateriaaleista, rakenneosista, tarvikkeista ja laitteista rakennus koostuu.

Kun tuote on selvillä, kohdistuu tiedon tarve sen teknisiin, fyysisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin sekä toiminnallisuuksiin esimerkiksi osana järjestelmiä. Myös kauppa ja kierrätys vaativat omat tietonsa tuotteesta. Vain riittävän kattavien tuotetietojen avulla voidaan tuote valita, huoltaa, korvata tai kierrättää. Lisäksi ne ovat edellytys rakentamisen alan digitalisaatiolle ja kestävän kehityksen mukaiselle kiertotaloudelle.

Kysymys kuuluu, mistä laadukkaat tuotetiedot saadaan, kuinka niitä ylläpidetään ja miten ne tarjotaan avoimesti kaikkien niitä tarvitsevien käyttöön. Vastauksia lähdettiin aikanaan etsimään sähköteknisten tuotteiden osalta, koska haluttiin sujuvoittaa niiden kauppaa. Ratkaisuksi luotiin yhteinen tuotenimikkeistö, kattava digitaalinen tuotetietokanta sekä rajapinnat ja palvelut tiedon hyödyntämiseksi koko alan käyttöön.


Tuotteet ja toimijat kattavasti mukaan

Tuotetiedot tuottaa valmistaja tai maahantuoja, joka syöttää tuotteensa tiedot itsepalveluna suoraan Sähkönumerot.fi-tietokantaan. Se sisältää myynnissä nyt olevat ja aiemmin olleet yhteensä 600 000 sähkötarviketta.

Tuotetietokannan perusta on sähköteknisen alan toimijoiden kanssa laadittu nimikkeistöjen ja tiedon muodon standardi, jolla on saavutettu yhteensopivuus tukkujen verkkokauppojen sekä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden käyttämien ohjelmistojen kanssa. Tietokannan REST-rajapintoja voivat hyödyntää myös muut alan toimijat kuten rakennuttajat ja kiinteistönhuoltoyritykset.

Valmistajat ja maahantuojat voivat pitää kätevästi yllä omia tuotetietojaan suoraan Sähkönumerot.fi-palvelussa ja noutaa ne sieltä esimerkiksi omille tuotekorteilleen, verkkosivuilleen tai verkkokauppaan. Heidän asiakkaansa kuten sähkösuunnittelijat ja urakoitsijat saavat tuotetiedot automaattisesti integroituina käyttämiinsä ohjelmistoihin. Näin tuotteen valinta on heille helppoa, mikä on valmistajan näkökulmasta parasta myynnin edistämistä.


Avain kaupan ja palvelujen digitalisaatiolle

Tukkuliikkeille datan noutaminen valmiista ajantasaisesta tietokannasta on perusta toimintaprosessien digitalisoinnille ja automaatiolle. Kyse ei ole ainoastaan verkkokauppojen tarpeista, vaan koko tarjous-, tilaus-, logistiikka- ja toimitusprosessista. Kun käsin tehtävät välivaiheet poistuvat, vältetään inhimilliset virheet. Palvelu nopeutuu ja toiminnan kasvulle on entistä paremmat mahdollisuudet.

Digitaalista tuotetietoa voidaan käyttää monipuolisesti tukkuliikkeen asiakkaille suunnatuissa viestintäkanavissa ja palveluissa. Ammattilaiset ovat myös kuluttajia ja tottuneet helppokäyttöisiin käyttöliittymiin ja mobiilisovelluksiin vaikkapa matkavarausten yhteydessä. Siksi töissäkään ei haluta jumittua sähköpostin ja pdf-tiedostojen aikakauteen, vaan työvälineiden on edustettava tätä päivää. Asiakkaille on itsestään selvää, että tuotteen valitsemiseksi tuotetiedon on oltava helposti saatavilla ja ajantasaista.


Tuotetiedot ovat tukkuliikkeen toiminnan ytimessä

Osuva esimerkki tuotetietojen merkityksestä on pohjoismaiden suurin tekninen tukkukauppa Ahlsell, jonka tuoteportfoliossa on lähes kaksi miljoonaa tuotetta. Sen liiketoiminta on täysin tietojärjestelmäohjattua ja siinä toistuvat samat prosessit yhä uudelleen nopeaan tahtiin. Kovassa ytimessä sijaitsee master data, jossa jokaisesta tuotteesta on mahdollisimman kattavat tiedot jopa noin sadassa eri datakentässä.

Tuotetiedon on oltava oikeaa ja pysyttävä virheettömänä koko prosessin läpi myynnistä toimitukseen, keskusvarastosta asiakkaalle asti. Ahlsell noutaa tuotetiedot suoraan pohjoismaisten alan liittojen tietokannoista, esimerkiksi Suomessa sähköteknisten tuotteiden osalta Sähkönumerot.fi -tietokannasta.

Ahlsellin asiakaslupaus tehdä ammattilaisen elämä helpommaksi tarkoittaa, että sama tuotetieto on käytettävissä kaikissa kanavissa verkkokaupasta myymälöihin. Asiakkaan näkökulmasta se on löytämisen helppoutta, nopeutta ja virheettömyyttä. Myyjälle puolestaan se tuo tehokkuutta työhön ja laatua palveluun. Logistiikassa tuotetiedot auttavat optimoimaan toimitusten eräkoot, kuljetukset ja aikataulut, joilla on suuri merkitys niin palvelun, kustannusten kuin hiilijalanjäljen kannalta.

Valmistajan panostus oikeisiin ja kattaviin tuotetietoihin on siis välttämätöntä kaupalle ja on digitalisaation myötä noussut merkittäväksi kilpailutekijäksi. Sama kehitys on edessä muiden rakennetun ympäristömme tuotteiden, tarvikkeiden ja materiaalien osalta.

Tarjolla kumppanuutta kehittämiseen

Sähkönumerot.fi-palvelua kehitetään jatkuvasti muun muassa nimikkeistön, tietosisällön ja toimintojen osalta. Sähköala Suomessa on kansainvälisestikin katsoen kehityksen kärjessä digitaalisen tuotetiedon tuottamisessa, ylläpitämisessä ja hyödyntämisessä. Sähkönumerot.fi-palvelun synty on kehitystarina, josta saadut opit ja tulokset tarjoavat oikotien myös muiden rakennus- ja kiinteistöalan tuotetietojen digitalisoinnille.

Vastaavan toimintamallin toteutuminen kattavasti rakentamisen alalla veisi sitä pitkän harppauksen eteenpäin. Tuotetiedon kattavuus sekä yhtenäinen muoto vähentäisivät päällekkäistä työtä ja vapauttaisivat käyttöön digitalisaation laajat mahdollisuudet. Siitä hyötyisi koko arvoketju alkaen tukkukaupasta ja urakoitsijoista aina rakennusten ylläpitoon ja kierrätykseen asti.

Oletko mukana projektissa, jonka tavoitteena on yhtenäistää ja digitalisoida tuotetietoa? Haluatko tuotetiedon käyttäjänä päästä eteenpäin digitalisaation hyödyntämisessä? Tarvitsetko verkkokauppaasi toimittajien ylläpitämää oikeaa ja ajantasaista tuotetietoa? Oletko kiinnostunut tuotetiedon tuomisesta osaksi hankkeesi digitaalista mallinnusta?

Älä tee turhaa työtä, vaan tutustu ensin Sähköteknisen kaupan liiton (STK) ja sen Sähkönumerot.fi-palvelun tarjoamiin mahdollisuuksiin. Käytettävissäsi on kattava tuotetietokanta palveluineen ja rajapintoineen. STK ja muut yleishyödylliset toimialajärjestöt tekevät mielellään yhteistyötä esimerkiksi tuotetiedon nimikkeistön kehittämisessä ja tapojen löytämiseksi tuotetiedon hyödyntämiseen.

 


Kysy meiltä lisää rajapintojen hyödyntämisestä

 

 

Kuva: Ahlsell Oy