<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sähkönumerot.fi -palvelussa on jo nyt mahdollisuus lisätä tuotteen valmistusvaiheen hiilijalanjälki GWP-arvon mukaisesti. Koneluettava tieto helpottaa rakennuksen ja rakentamisen hiilijalanjäljen määrittämistä ja auttaa valmistautumaan tulevan rakentamislain vaatimuksiin. 

Sähkönumerot.fi-palvelun tuotetiedot ovat vapaasti koko rakentamisen toimitusketjun käytössä aina suunnittelusta purkuun asti. Nyt sähköteknisten tuotteiden tietoihin saadaan lisättyä tuotteiden valmistusvaiheen (A1–A3) hiilijalanjälki GWP-arvon (Global Warming Potential) mukaisesti.

”Sähkönumerot.fi:stä voidaan välittää nyt tietoa hiilijalanjäljestä standardoidussa ja koneluettavassa muodossa. Sähkötuotteiden toimittajat täyttävät tiedot palveluun samaan tapaan kuin muutkin tuotetiedot”, STK:n tuotetietokouluttaja Jarmo Raninen sanoo.

GWP-arvojen lisääminen mahdollistaa tarkan ympäristövaikutuksen laskemisen osana koko rakennuksen hiilijalanjälkeä.

Lukemat päästötietokannasta tai itse laskien

Sähkönumerot.fi-palvelussa on mahdollista antaa arvot joko laskettuina todellisina arvoina tai vaihtoehtoisesti kansallisen rakentamisen päästötietokannan, co2data.fi:n, keskimääräisinä arvoina.


Tätä maksutonta co2data-palvelua ylläpitää Suomen ympäristökeskus SYKE ympäristöministeriön toimeksiannosta. Päästötietokannan tyypilliseen GWP-arvoon lisätään niin kutsuttu konservatiivisen arvon kerroin 1,2, mikä yhdenmukaistaa eri valmistajien arvot tuoteryhmätasolla.

Sähkötuotevalmistajat voivat laskea itse tai lasketuttaa konsultilla tarkat tuotekohtaiset GWP-luvut elinkaarianalyysin (LCA) mukaisesti. Ennen kuin tuote saa alati enemmän painoarvoa saavan EPD-ympäristöselosteen (Environmental Product Declaration), laskelmat vaativat kolmannen osapuolen verifioinnin.

”Kansallinen päästötietokanta palvelee kaikenkokoisia yrityksiä varsinkin, kun verifioidun EPD:n hankintakustannus yksittäiselle tuotteelle voi joissakin tapauksissa olla huomattava verrattuna itse tuotteeseen”, Raninen sanoo.

Syntyy kilpailuetua, josta hyötyy koko toimitusketju

Sähkönumerot.fi-palvelu hakee automaattisesti päästötietokannan ID-luvun perusteella konservatiivisen GWP-arvon, mikäli oman laskennan lukua ei ole määritetty ja mikäli tuotetiedoissa on mainittu co2data:n ID. Palvelussa ilmoitetaan valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku ja sen laskentastandardi.

”Sähkönumerot.fi-palvelun avoimen tiedon avulla koko toimitusketju voi osallistua ympäristötavoitteiden saavuttamiseen ja valita tavoitteiden mukaiset tuotteet kohteeseen. Vuonna 2025 voimaan tulevan uuden rakentamislain myötä varmistuu koko rakennusalan hiilijalanjälkilaskennan tarkkuus. Nyt aloitetuilla ympäristötietojen merkitsemisellä olemme hyvässä etunojassa”, Raninen summaa.


stkliitto-logo_600
sahkonumerot_fi_300x35px
ETIM Finland_770x324