<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Toimisto_banner_1200x400

Sähköteknisen kaupan liiton suhdannekatsaus

 


Rak_Teoll_Luottamus_2022_09_800

Elinkeinoelämän luottamus laski selvästi elokuussa. Rakentamisessa otettiin nyt vaihteeksi happea, kun luottamus tuli pitkästä aikaa hieman ylöspäin. "Silti Suomessa rakentamisen luottamus on EU-maiden heikoimpien joukossa”, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Rakentamisen luottamus nousi hieman

Rakennusyritysten luottamus nousi elokuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -16 pistettä, mikä on viisi pistettä enemmän kuin heinäkuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6. Tilauskanta kääntyi kasvuun edelliskuukauden tasolta, mutta taso on yhä selvästi alle tavanomaisen tason. Henkilöstön määrän arvioidaan jatkavan laskuaan tulevien kuukausien aikana, kun tilannetta tarkastellaan kausitasoitetuilla luvuilla. Suomen rakentamisen luottamusindikaattori oli heinäkuussa EU-maiden toiseksi heikoin.

Teollisuuden luottamus jatkoi laskuaan

Teollisuusyritysten luottamus laski elokuussa. Saldolukema oli +2, kun edelliskuun lukema oli +5. Luottamusindikaattori on nyt lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on +1. Tuotannon ennakoidaan jatkavan kasvuaan lähikuukausien aikana. Tilauskanta oheni hieman edelliskuun tasolta, mutta on yhä yli normaalina pidetyn tason. Valmiiden tuotteiden varastot kasvoivat elokuussa edelliskuun tasolta. Tuotantokapasiteetti oli täyskäytössä 78 prosentilla vastaajista. Suomen teollisuuden luottamus oli heinäkuussa tehdyn mittauksen mukaan hieman EU-keskiarvoa alempana.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, Luottamusindikaattori. Julkaistu 29.8.2022. 
Katso myös seuraavat:
Talouden tilannekuva (päivittyvä), Elinkeinoelämän keskusliitto
Teknologiateollisuuden talousnäkymät (päivittyvä), Teknologiateollisuus


Suhdannepaketti_2022_06_800

Myönnettyjen rakennuslupien määrä väheni maalis-toukokuussa

Uudisrakentamiseen myönnettiin rakennuslupia vuoden 2022 maalis-toukokuussa 10,1 miljoonaa kuutiometriä, joka oli lähes kolmanneksen vähemmän kuin vastaava luku vuotta aiemmin. Asuinrakentamiseen lupia myönnettiin 3,8 miljoonaa kuutiometriä, kun vuotta aiemmin vastaava määrä oli 4,4 miljoonaa.

Asuinrakentamisen volyymi edelleen kasvussa

Käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi kasvoi vuoden 2022 maalis-toukokuussa 8 % vuodentakaisesta. Asuinrakentamisen volyymi kasvoi 13 % ja muu kuin asuinrakentamisen volyymi 4 % vuodentakaisesta.

Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto, julkaistu 19.7.2022. Lue lisää>


Suhdannenäkymä on heikentynyt

Talousnäkymä on heikentynyt kesän aikana ja erityisesti energiakriisin kärjistyminen on kasvattanut taantumariskiä. BKT kasvoi vielä alkuvuonna, mutta kasvun ennakoidaan heikkenevän nopeasti. Heikkenemiseen viittaavat muun muassa Suomen Pankin lyhyen aikavälin ennusteet sekä sodan ja ostovoiman heikkenemisen ennätyksellisen matalaksi painama kuluttajien luottamus.

Inflaatio on jatkunut ennustettua nopeampana ja kuluttajahinnoissa on yhä nousupaineita. Suhdannenäkymän ja työllisyysodotusten heikkeneminen ennakoivat pitkään jatkuneen suotuisan työllisyyskehityksen päättymistä. Työttömyyden lasku on jo taittunut.

Lähde: Suomen Pankki, Elokuun 2022 talouskatsaus. Julkaistu 18.8.2022  Lue lisää> 
Katso myös: Suomen talouden ennuste. Julkaistu 21.6.2022 


Kuluttajien luottamus matalalla, muttei enää heikentynyt

Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli -14,9 elokuussa 2022, kun se heinäkuussa oli -15,9 ja kesäkuussa -14,3. Viime vuoden elokuussa luottamusindikaattori sai arvon 4,0.

Elokuussa nykytilan arvio ja odotus kuluttajan omasta taloudesta paranivat heinäkuuhun verrattuna. Odotus Suomen taloudesta heikkeni. Viime vuoden elokuuhun nähden arviot taloudesta synkkenivät selvästi.

Kuluttajilla oli vain niukasti aikeita käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan. Ajankohtaa pidettiin huonoimpana koskaan ostoksille. Asunnon osto- ja lainanottoaikeet olivat keskimääräiset. Kuluttajat pitivät omaa rahatilannettaan edelleen hyvänä. Työlliset arvioivat omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhan pahentuneen keskimääräiselle tasolle.

Kuluttajien luottamus. Tilastokeskus. Julkaistu 29.8.2022 Lue lisää>