<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vuosikertomus_hero

Sähköteknisen kaupan liiton vuosikertomus 2022

 

Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Tulevaisuus toimii sähköllä

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo vuonna nousi vuonna 2022 kaikkien aikojen ennätykseen. Se oli arvoltaan 1 348 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 17,7 prosentin kasvua edellisvuodesta.

Lukemat kertovat sekä kovasta kysynnästä että alamme yritysten toimituskyvyn säilymisestä pandemian ja sodan vaikutuksista huolimatta.

Rakentamisen suhdannekäänne loi varjoa syksyyn, mutta kaiken kaikkiaan meneillään olevat hankkeet, uudet käynnistykset ja korjausrakentaminen pitivät kysyntää korkealla koko vuoden ajan.

Sähköautojen määrän kasvu toi uutta virtaa kauppaan. Tilastomme kiinteistöjen latauslaitteiden myynnistä kertoo yhä useamman yrityksen ja taloyhtiön heränneen toimimaan. Siihen ohjaavat säädöskehitys ja yhteiskunnan tarjoamat tukiporkkanat. Viime vuotta leimasi niin ikään halu parantaa energiatehokkuutta älykkäällä talotekniikalla.

Koko yhteiskunta pyrkii nyt kohti kestävää kehitystä. Meillä sähköteknisessä kaupassa on tärkeä tehtävä toteuttaa muutosta käytännössä. Siksi meidän on huolehdittava alan toimintaedellytyksistä ja poistettava kasvun esteitä.

Sähköteknisen kaupan liiton kautta vaikutamme yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kehitämme uuden sukupolven osaajien koulutusta.

02_Puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja Martti Forss

 

Avainluvut vuodelta 2022

0

Tukkumyyntimme arvo oli kaikkien aikojen ennätys. Se kasvoi edellisvuodesta 17,7 %.

0

Sähkönumerot.fi-palvelussamme oli 1,4 miljoonaa istuntoa.

0

Näin monta uutta sähköajoneuvojen latauslaitetta asennettiin Suomen kiinteistöihin.

0

Vuoden päättyessä meillä oli jo 100 jäsentä. Saimme siis lisää jäseniä.

  Tärkeät teemat vuonna 2022  
Primaarienergiakerroin

Teimme sitkeästi vaikuttamistyötä sähkön primaarienergiakertoimen (PEF) muuttamiseksi. Loppuvuodesta saatiin komission esitys, jonka mukaan PEF-arvo sähkölle olisi 1,9.   

 

Energiatehokkuusdirektiivi

Rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä koskevan ehdotus on meille ja Suomelle tärkeä. Teimme työtä sen hyväksi ja työ jatkuu. 

 

Koulutus

Sähköalan ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen määrän ja laadun nostaminen oli liiton tärkein tavoite puolueiden vuoden 2023 hallitusohjelmaneuvotteluihin. Vaikutimme aktiivisesti mm. poliittisten päättäjien suuntaan.

 

Latausinfran kehitys

Jaoimme tietoa latausinfran suunnittelusta ja hankinnasta julkisen sektorin päättäjille. Keräämme tarkkaa tilastoa sähköautoilun kehityksestä.

  Vahva ja vastuullinen  – hallitustyö ja näkyvyys  

Huolehdimme työvoimasta

Tarvitsemme kasvavalle alalle runsaasti lisää työntekijöitä. STK-liitto on perustanut verkkosivun, jossa jäsenyritystemme avoimet työpaikat ovat löydettävissä helposti. Kampanjoimme somessa näkyvästi ja tavoitamme nuoret. 

 

Tuotetiedolla hyötyjä koko arvoketjulle

Sähkönumerot.fi:n tarkat tuotetiedot palvelevat koko alaa. Vuonna 2022 kehitimme tietokannan avoimia rajapintoja ja toimintoja, jotta tuotetietoja voidaan hyödyntää laajasti kaupan arvoketjussa ja sähkösuunnittelussa. Ylläpidämme myös kattavaa tilastopalvelua.

 

Aktiivista edunvalvontaa 

Viestimme liiton strategiasta johdettuja hallitusohjelmatavoitteita eri kanavissa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. EU-tasoinen vaikuttamistyömme vahvistui, kun STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen valittiin EUEW:n eli The European Union of Electrical Wholesalers -kattojärjestön hallitukseen.

 

Valvomme jäsentemme etuja

Jäsenyritystemme edustajat muodostavat useita yhteistyöryhmiä, jotka linjaavat aktiivisesti toimialamme kantoja ajankohtaisiin kysymyksiin. STK:n toimiston asiantuntijat toimeenpanevat linjaukset.