<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

hero2

Sähköteknisen kaupan liiton vuosikertomus 2023

 

Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Meillä on tärkeä tehtävä Suomen sähköistämisessä

Kaksi kovaa ii:tä pitävät talotekniikan ammattilaiset kiireisinä vuonna 2023: ilmastonmuutos ja itänaapuri. Koko EU pyristelee irti fossiilisesta energiasta. Onneksi Suomi on kyennyt muuttumaan pitkälti energiaomavaraiseksi ja suurelta osin fossiilittomasti. Meillä sähköteknisessä kaupassa on ollut ja on jatkossakin tärkeä tehtävä toteuttaa Suomen sähköistymisen muutosta käytännössä.

Rakentamisen suhdannekäänne loi varjoa syksyyn. Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo laski. Vuoden 2023 myynnin arvo on 1 275 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 5,4 prosentin supistumista ennätyksellisestä edellisvuodesta. Silti tämä on kautta aikain STK ry:n tilaston toiseksi paras myyntilukema.

Rakentamisessa käytettävien tuotteiden ympäristövaikutuksiin liittyviä tietoja alettiin kysyä entistä useammin vuoden 2023 aikana. Uusi rakentamislaki vaatii EPD:illä tai vastaavalla tavalla tuotettuja ja verifioituja tietoja rakentamisen hiilijalanjäljen laskentaan.

Sähköteknisen alan tuotetiedot ovat jo nyt STK:n Sähkönumerot.fi-tuotetietokannassa, ja dataa käytetään rajapinnan kautta eri ohjelmistoissa. Vuonna 2023 kehitimme tietokantaa eteenpäin ja alalla on helpompi ryhtyä EPD:iden luomiseen.

puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja Mika Höijer

 

Avainluvut vuodelta 2023

0

Tukkumyynnin arvo oli STK ry:n historian toiseksi paras myyntilukema.

0

Sähkönumerot.fi-palvelussamme oli 1,2 miljoonaa istuntoa.

0

Näin monta uutta sähköajoneuvojen latauslaitetta asennettiin Suomen kiinteistöihin.

0

Vuoden päättyessä meillä oli jo 101 jäsentä. Saimme siis lisää jäseniä.

Tärkeät teemat vuonna 2023

Energiatehokkuus-direktiivi

STK työskenteli sitkeästi rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistuksen eli EPBD:n parissa. Keskustelimme aiheesta ympäristöministeriön kanssa ja esitimme suomalaisten näkemykset alan kattojärjestön European Union of Electrical Wholesalersin eli EUEW:n vaikuttamiskäyttöön.

Uusi rakentamislaki ja Sähkönumerot.fi:n kehitys

Uusi laki tulee vaatimaan EPD:illä tai vastaavalla tavalla tuotettuja ja verifioituja tietoja rakentamisen hiilijalanjäljen laskentaan. Sähköteknisen alan tuotetiedot ovat jo nyt STK:n Sähkönumerot.fi-tuotetietokannassa, jonka dataa käytetään rajapinnan kautta eri ohjelmistoissa. Kehitimme palvelua mm. mahdollistamalla tuotteen GWP-arvon ilmoittamisen.

Aktiivinen ja vastuullinen

– työtä alan ja yhteiskunnan hyväksi

Huolehdimme työvoimasta

Tarvitsemme kasvavalle alalle runsaasti lisää työntekijöitä. STK-liitto on perustanut verkkosivun, jossa jäsenyritystemme avoimet työpaikat ovat löydettävissä helposti. Kampanjoimme somessa näkyvästi ja tavoitamme nuoret. 

Aktiivista edunvalvontaa 

Viestimme liiton strategiasta johdettuja hallitusohjelmatavoitteita eri kanavissa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. EU-tasoinen vaikuttamistyömme vahvistui, kun STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen valittiin EUEW:n eli The European Union of Electrical Wholesalers -kattojärjestön hallitukseen.