<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vastuullisuuden hyvikset luovat liiketoiminta-arvoa

Featured Image

Vastuullisuudessa on kaksi ulottuvuutta: ovatko yrityksen tuotteet ja palvelut ongelmia vai ratkaisuja ja onko yrityksen oma tapa toimia vastuullista. Vastuu omasta toiminnasta ulottuu koko alihankintaketjuun. Taloustieteilijä Richard Freeman Harvardin yliopistosta on muistuttanut, että tuotantoa voi ulkoistaa, mutta vastuutaan ei voi. Miten hyvin meidän alalla pystytään jäljittämään raaka-aineiden ja komponenttien alkuperä ja työntekijöiden kohtelu tuotannossa?


Akkujen valmistukseen tarvittavia kaivannaisia koskeva julkinen keskustelu indikoi, että tällaisia seikkoja kysytään myös meiltä Suomessa ennen pitkää. Ellei sähköteknisellä alalla ole valmiuksia vastata, se voi jarruttaa muuten niin suotuisalta vaikuttavan kysynnän hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Paine vastuullisuuteen tulee usein kuluttajilta. Iso osa kuluttajista kertoo arvostavansa vastuullisia brändejä ja toimijoita ja osa heistä myös ”äänestää euroillaan” arvojensa mukaisesti.

Viime vuosina vastuullisuutta ovat ryhtyneet vaatimaan kansainväliset institutionaaliset sijoittajat ja yritysrahoittajat. Se, joka ei kykene näyttämään toteen vastuullisuuden avainlukujaan, ei ole kiinnostavin sijoituskohde tai saa rahoituksensa nihkeämmin ehdoin.

Ajankohtaisin peruste toimia vastuullisesti tulee rekrymarkkinoilta. Etenkin nuoremmat ikäluokat toivovat työympäristöltään arvoyhteensopivuutta. Toimialan tai yrityksen purpose houkuttelee – tai työntää pois luotaan. Kaikki sähköteknisen kaupan yritykset ja koko sähköistymisen toimiala ovat tunnistaneet kasvaneen työvoiman tarpeen ja pienempien ikäluokkien myötä kiristyvän kilpailun osaajista. Käynnistymässä on STEK:in, STUL:in ja STK:n yhteinen, monivuotinen alan vetovoimakampanja nuorille.

Meille varhaiskeski-ikäisille haasteellista tilanteessa on se, että olemme vasta rakentamassa jotain, josta nuoret ajattelevat, että siellä pitäisi olla jo nyt. Lisähaaste tulee siitä nopeudesta, jolla tämän päivän erottautumis- ja imagotekijät muuttuvat huomisen hygieniatekijöiksi eli perusoletuksiksi siitä, millainen edes hyväksyttävissä oleva bisnes on.

Siinä vaiheessa, kun jostain vastuullisuuden aspektista tulee pakollista joko standardien tai säädösten kautta, kilpailuetua saa vain se, joka on jo opetellut toimimaan uudella tavalla koko arvoketjunsa kanssa ja pystyy kertomaan siitä.

Pari vinkkiä niille alan yrityksille, jotka ovat vasta aloittamassa oman toimintansa ja arvoketjunsa vastuullisuuden arvioinnin. Kyse ei ole trendihypestä, joten viis veisaa tempauksista, joka eivät oikeasti vaikuta tai jotka eivät liity yrityksesi arvoihin. YK:n kestävän kehityksen tavoitteita on 17 , mutta kyse ei ole pakollisista kuvioista, joista kaikissa pitäisi suoriutua ja joista raportoida niin, että yrityksen pyörittäminen jää jalkoihin.

Päin vastoin: vastuullisuutta pitää lähestyä bisnesmahdollisuuksien kautta. Millaisin vastuullisuustoimin voitte luoda arvoa – tai varjella jo olemassa olevaa arvoa? Valitse YK-teemoista ne, jotka ovat toimialalle ja juuri teidän liiketoiminnalle relevantteja.

Aseta konkreettisia mitattavia tavoitteita vastuullisuusohjelmiisi sen mukaan, mitä asiakkaanne odottavat ja sijoittajat vaativat. Johda tätä kehitystä samoin kuin johtaisit mitä tahansa liiketoiminnan aluetta. Johtamisessa on olennaista vuorovaikutus työntekijöiden sekä alihankkijoittesi ja jakelijoittesi kanssa.

Sähkötekninen kauppa on Suomessa vahvoilla ainakin yhdestä vastuullisuuden näkökulmasta: digitaalinen vakiomuotoinen tuotetieto on meidän arvoketjun käyttövoima ja on ollut sitä jo kauan.

Kiertotalous nimittäin tarvitsee digitalisaatiota. Toimiala toisensa jälkeen tulee vastamaan datan avulla vaatimuksiin tuotteittensa kestävyydestä, kierrätettävyydestä tai päivitettävyydestä. Suomessa rakennusten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä aiotaan ohjata lainsäädännöllä varsin pian, vuoteen 2025 mennessä. Kunhan EPD-laskennan kriteerit myös sähköteknisille tuotteille rakennuksissa saadaan määriteltyä, meidän alan on helppo välittää tieto digitaalisesti osana Sähkönumerot.fi-palvelun tuotetietoja.

 


 

SallamaariMuhonen_STK_web

Sallamaari Muhonen
toimitusjohtaja, Sähköteknisen Kaupan Liitto (STK)