<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Latauslaitteiden myynti jatkui 10.000 latauspisteen vauhdilla

Featured Image

Uusien latauspisteiden määrä vastaa ladattavien autojen myyntiä

Tuorein tilasto kiinteistöihin asennettavien sähköajoneuvojen latauslaitteiden määristä kertoo myynnin jatkuneen tasaisesti noin 10 000 latauspisteen kvartaalivauhdilla. Vuoden kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana laitemyynti kattoi 30 702 latauspistettä.

STK koostaa tilaston kaikkiaan 15 sähköteknisen alan valmistaja- ja maahantuojayrityksen myyntiluvuista. Tilasto täydentää julkisten latauspisteiden tilastoa ja kertoo etenkin koti- ja työpaikkalatauksen kehityksestä.

Latauspisteiden_tyyppi_2021_Q3_600

Vuoden kolmen ensimmäisen kvartaalin tilastoluvuissa myynniltään suurimmaksi nousevat peruslatauslaitteet. Niiden tarjoama latauspisteiden määrä oli 54 prosenttia kaikista latauspisteistä.

Yksi latauslaite voi sisältää useita latauspisteitä. Tilastoista voi päätellä, että lähes kaikki myydyt peruslatauslaitteet sisälsivät vain yhden latauspisteen. Latauspisteen pistorasia on tyypiltään Type 2, joka on suunniteltu käytettäväksi pääasiallisesti sähköauton lataukseen.

Peruslatauslaitteiden 22 kW nimellisteho mahdollistaa nopean latauksen, mutta latausteho voidaan ensiasennuksessa rajoittaa alemmalle tasolle ja nostaa helposti myöhemmin. Siksi niitä valitaan myös kiinteistöihin, joissa sähköjärjestelmä ei vielä salli latausta maksimiteholla.

Kotitalouspistorasialla varustetut n. 2–3 kW tehoiset latauslaitteet ovat tilastossa mukana 45 prosentin osuudella. Näissä laitteissa on varsinaisen sähköautokäyttöön tarkoitetun tyypin 2 pistorasian sijaan tavallinen maadoitettu pistorasia ja nämä laitteet muistuttavat usein rakenteeltaan autolämmityskoteloita.

Myyntitilasto osoittaa, että latauslaitteita on hankittu lähes jokaisen vuonna 2021 myydyn 33 213 sähköauton lataustarpeisiin.

- Uusimmat tilastoluvut osoittavat, että latauslaitteita myydään vastaavaa vauhtia kuin sähköautojakin. Latauslaiteala on omalta osaltaan kyennyt edistämään päästöttömämpään liikenteeseen siirtymistä, sanoo STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.

 

Latauspisteiden_myynti_2021_Q3_600