<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nykyiset tuotetietokannat ovat hyvä pohja kiertotaloudelle

Featured Image

Sähköteknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen näkee digitaalisen vakiomuotoisen tuotetiedon välttämättömänä kiertotalouden toteuttamisessa. Tätä varten ei kuitenkaan tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan edetä jo olemassa olevien tuotetietokantojen pohjalta.

Muhonen toimi The European Union of Electrical Wholesalers -järjestön edustajana kiertotaloutta käsittelevässä kattojärjestö EuroCommercen Wholesale Day -tapahtumassa.

Paneelisosuudessa hänen keskustelukumppaninaan olivat mm. Euroopan komission neuvonantaja William Neale sekä eurooppalaisen kemikaalijakelijoiden yhdistyksen Fecc:n johtaja Dorothee Arns.

- Kiertotalouden voi kiteyttää onnistuneeksi yhdistelmäksi tuotteiden elinkaaren aikaisia toimia ja digitaalista dataa, Muhonen sanoi.

Hän näkee, että Suomi on kansainvälisestikin katsoen edelläkävijä tuotetiedon hallinnassa erityisesti sähköteknisten tuotteiden osalta. Työtä sen eteen on tehty jo vuosikymmeniä yhdessä valmistajien, maahantuojien ja tukkuliikkeiden kanssa.

- Viime vuosina olemme luokitelleet tuotteiden vakiomuotoiset tiedot myös kansainvälisen ETIM-standardin mukaisesti. Digitaalista tuotetietokantaamme ja siihen liittyviä palveluja hyödynnetäänkin laajasti koko arvoketjussa.

Wholesale Dayn keskusteluissa päädyttiin linjaukseen, jonka mukaan kiertotaloutta pyritään edistämään yhdistelemällä olemassa olevien tuotetietokantojen tietoja ja vältetään uuden tietokannan luomista.

Tulevaisuuden haasteista esiin nostettiin rakennusten hiilijalanjälkilaskenta. Tähän Sallamaari Muhonen esitti ratkaisuksi tarvittavan eri rakennustuotteille yhtenäistä laskentatapaa, joka hyväksytään Euroopan laajuisesti. On tärkeää välttää kaupan este, jonka kansallisten laskentatapojen erilaisuus voisi muodostaa.Tapahtuma toteutettiin 3.6.2021 verkossa ja siitä on nähtävissä tallenne: Wholesale Day 2021 | EuroCommerce Policy Talks (eurocommerce-policytalks.com//wholesale-day-2021)