<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sallamaari Muhonen

Sähköalan uudet haasteet ja mahdollisuudet

Me elämme vihreässä siirtymässä rajoitteineen ja etenkin mahdollisuuksineen. Ajattelu, joka lähtee...

STK ry piti kevätkokouksensa Heurekassa

STK ry piti kevätkokouksensa Hyvinvointia sähköllä - visio 2040 -tapahtuman yhteydessä Heurekassa...

Nyt ympäristötietoa tuottamaan STK:n ja One Click LCA:n yhteistyön avulla

Nyt ympäristötiedon tuottaminen omista tuotteista on askelen helpompaa, kun STK ja One Click LCA...

Rakentamislakia viilataan - EPBD:stä neuvottelutulos

Ympäristöministeriö tiedotti perjantaina, että rakentamislakiin tehdään hallitusohjelman mukaisia...

CBAM - mihin nyt pitää valmistautua?

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) on EU:n uusi mekanismi, jolla tasataan...

Vielä ehtii hakea latausinfra-avustuksia!

Erittäin suosittuun asuinrakennuksille tarkoitettuun sähköautojen latausinfra-avustukseen...

Nykyiset tuotetietokannat ovat hyvä pohja kiertotaloudelle

Sähköteknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen näkee digitaalisen vakiomuotoisen...

Kuntapäättäjä - älä ohita tätä verotulon lähdettä!

Kunnille on avautumassa mittava vakaa tulonlähde tuulivoimapuistojen kiinteistöverosta. Viime...