<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vastaa lyhyeen kyselyyn kalvomuoveista

Featured Image

Miten kalvomuoveja käytetään ja kerätään teillä?

Rakentamisen toimitusketjussa ja rakennustyömailla käytetään paljon kalvomuoveja pakkaamisessa ja suojaamisessa. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa käytön lisäksi erilliskerätäänkö yrityksissä ja julkisilla toimijoilla kalvomuoveja ja mitkä seikat mahdollisesti estävät kierrätyksen.

Vastausten avulla luodaan yleiskuva kalvomuovien käytöstä ja tuloksia hyödynnetään Rakentamisen muovit green deal -sopimuksen toimenpiteiden suunnittelussa ja rakentamisen muovit -verkkokoulutuksen kehittämisessä.

Kyselyyn vastaaminen vie 5-10 minuuttia ja se on auki 31.5.2022 saakka. Kyselyn toteuttaa ympäristöministeriö ja Motiva Oy yhteistyössä Rakentamisen muovit green deal -osapuolten kanssa. Lisätietoja: nina.teirasvuo@motiva.fi Tutustu asiaan tarkemmin täältä.   

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/B34E8AA2B634E3FB