<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sähköisten ajoneuvojen määrä kasvaa ja latausinfra laajenee lain voimalla

Featured Image

Energia-asioiden erityisasiantuntija Vesa Peltola Kuntaliiton yhdyskunta- ja ympäristöyksiköstä vieraili Sähköteknisen Kaupan Liiton ja FCG:n webinaarissa. Webinaarin aiheena oli puhtaiden ajoneuvojen direktiivi, ja se käsitteli niin käyttövoimaa, hankintaa kuin latausinfrastruktuuria.

”Vaihtoehtoisten energialähteiden ajoneuvot ovat olleet eri asteisesti tapetilla jo 1990-luvulta lähtien, ja sähköautojen latausinfra erityisen vahvasti Kuntaliiton agendalla viimeisten vuosien aikana”, Peltola kertoo.

Puhtaiden ajoneuvojen laki (740/2021) tuli voimaan elokuun alussa 2021. Velvoittavassa laissa säädetään ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista.

Lain tarkoituksena on edistää ajoneuvokannan uudistumista kasvattamalla nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa. Laki koskee kuntia ja kuntayhtymiä, valtion virastoja hankintalain piirissä olevia osakeyhtiöitä, seurakuntia ja julkisoikeudellisia laitoksia.

Laajasti julkista sektoria velvoittava laki koskee ajoneuvojen ostamista, vuokraamista, leasingia ja osamaksukauppaa, sikäli kun ne ylittävät EU:n asettamat kynnysarvot. Lain piiriin kuuluvat myös liikennepalvelujen hankinnat. Näitä ovat joukkoliikenne, henkilökuljetuspalvelut, jätekeräys- ja postipalvelut. Ajantasaiset kynnysarvot löytyvät aina osoitteesta www.hankinnat.fi.

“Lain päästörajat ohjaavat erityisesti henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen osalta täyssähköisiin voimanlähteisiin. Kuorma- ja linja-autoissa tulee käyttövoimana kysymykseen myös uusiutuvat diesel ja biokaasu sekä vety”, Peltola tarkentaa.

Laki latausinfrasta ulottuu myös asuinrakennuksiin

Ajoneuvokannan sähköistäminen edellyttää myös riittävän latausinfran suunnittelua ja toteutusta.
Latauspiste- ja automaatiolaissa (733/2020) säädetään rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä.

Uusiin ja laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli neljä autopaikkaa, edellytetään latauspistevalmiutta kaikkiin autopaikkoihin. Latauspisteitä ei vielä kuitenkaan velvoiteta asentamaan. Muille asuinrakennuksille ei ole vaatimuksia.

Uusien ja laajasti korjattavien ei-asuinrakennusten edellytetään rakentavan valmiudet seuraavasti:

  • 11–30 autopaikkaa: 50 % autopaikoista
  • 30–75 autopaikkaa: 15 kpl
  • yli 75 autopaikkaa: 20 % autopaikoista

“On syytä huomioida, että vaikka autoja ladataan myös lämmitystolppien suko-pistorasioista, niitä ei lasketa kuuluvaksi latauspistevalmiuteen”, Peltola muistuttaa.

Asuinrakennuksia varten rakennettaviin uusiin ja laajasti korjattaviin pysäköintitaloihin edellytetään latauspistevalmius kaikkiin autopaikkoihin.

”Asuinrakennuksia ei siis koske vaatimus latauspisteistä. Käytännössä latauspistevalmius tarkoittaa niiden osalta putkitusta ja kaapelointia, jotta latauspiste on mahdollista asentaa myöhemmin”, Peltola tarkentaa.

 

Katso Vesa Peltolan puheenvuoron webinaaritallenne:

 

Lue lisää miten latauslaitteiden myynti kehittyy