<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Taloteknisen tuotetiedon webinaarisarja keräsi laajan yleisön

Featured Image

Keväällä 2021 järjestetyn Rakennustuotteiden tuotetietoiltapäivä – case talotekniikka -webinaarisarjamme tavoitteena oli parantaa koko rakentamisen prosessia. Toivomme, että webinaarisarja on innostanut alan toimijoita uudistamaan omaa toimintaansa ja tiivistämään yhteistyötä niin, että koko rakentamisen arvoketju hyötyy digitaalisen tuotetiedon käyttämisestä.

Webinaarisarjan kolmannessa päätösjaksossa kävimme läpi tuotetiedon jakoa ja hyödyntämistä urakoitsijoiden ja kiinteistön ylläpidon näkökulmasta. Saimme konkreettisesti kuulla miten tuotetieto helpottaa kiinteistön omistajaa hallitsemaan ja ylläpitämään omaisuuttaan. Lisäksi webinaari tarjosi suuren joukon esimerkkejä työkaluista, joilla tuotetiedon hyödyntäminen muun muassa urakkalaskennassa ja projektien suunnittelussa ja toteutuksessa on entistäkin tehokkaampaa.

Webinaarisarja toteutettiin yhteistyössä Taltekan kanssa, ja sitä on rahoittanut Ympäristöministeriö. Webinaareissa on käsitelty tuotetiedon merkitystä suunnittelussa, rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa.

Rakennustuotteiden tuotetietoiltapäivät keräsivät laajasti mukaan laitevalmistajia, rakennuttajia, urakoitsijoita, suunnittelijoita ja kiinteistöhuollon ammattilaisia. Digitaalinen tuotetieto avaa mahdollisuuksia toimintaympäristömme eri tahoille koko rakennuksen elinkaaren ajan – olikin hienoa, että saimme avata erilaisia ja mielenkiintoisia näkökulmia kaikille kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaisille.

Kiitämme kaikkia webinaareihin osallistujia sekä esiintyjiämme mielenkiintoisista ja ajatuksia herättävistä puheenvuoroista.

Voit katsoa koko webinarisarjan esitysten tallenteita täältä ja webnaarisarjan kolmannen osan (18.5.) esitysmatriaalit löydät täältä.